Ecolid vikportar vi levererar fr.o.m. 1:a maj 2012 omfattas av vår nya 7-års garanti.

Garantin gäller oavsett vem som monterat eller ansvarat för servicen av porten, förutsatt att detta gjorts enligt våra anvisningar. Vad gäller servicen så har vi också i samband med införandet av 7-års garantin sett över erfordrade serviceintervall och förlängt serviceperioderna till var 18:e månad för motordrivna portar och till var 36:e månad för manuella portar. En åtgärd som över tiden drastiskt reducerar Era driftkostnader.

Läs vidare om garantivillkoret för vår vikport Ecolid.