Underhållskostnaderna

vikportens kanske främsta styrka

Alla portar behöver ett visst underhåll för att fungera optimalt men är du medveten om de stora kostnadsskillnaderna mellan vikporten och takskjutporten, de två vanligaste portvarianterna på marknaden. Ecolidporten är konstruerad för att minimera underhållskostnaderna. Den är testad och godkänd för mer än en miljon öppningscykler, serviceintervallen ligger på 36 månader för manuella portar och 18 månader för motordrivna. Alla delar är noggrant utvalda och optimerade för att klara många års användning utan att behöva bytas eller underhållas.

5.663:-

ECOLID – manuell

14.128:-

ECOLID – motordriven

33.870:-

TAKSKJUTSPORT – motordriven

 ECOLID – manuell

ECOLID – motordriven 

 TAKSKJUTSPORT – motordriven

SERVICE OCH FRAMKÖRNINGSKOSTNAD VAR 36:E MÅNAD:

1.155:-/gång, 3 gånger/10 år

Total kostnad = 3.465:-

SERVICE OCH FRAMKÖRNINGSKOSTNAD VAR 18:E MÅNAD:

1.155:-/gång, 6 gånger/10 år

Total kostnad = 6.930:-

SERVICE OCH FRAMKÖRNINGSKOSTNAD VAR 12:E MÅNAD:

1.155:-/gång, 10 gånger/10 år

Total kostnad = 11.550:-

KONTROLL AV BESIKTNINGSORGAN:

0:-/gång,

Total kostnad = 0:-

KONTROLL AV BESIKTNINGSORGAN:

1.000:-/gång, 5 gånger/10 år

Total kostnad = 5.000:-

 KONTROLL AV BESIKTNINGSORGAN:

1.000:-/gång, 5 gånger/10 år

Total kostnad = 5.000:-

BYTE AV TEFLONBUSSSNINGAR OCH SLÄPLIST:

Byts vanligtvis 1 gång/10 år

Material 398:-, arbete 1.800:-

Total Kostnad = 2.198:-

BYTE AV TEFLONBUSSNINGAR OCH SLÄPLIST:

Byts vanligtvis 1 gång/10 år

Material 398:-, arbete 1.800:-

Total kostnad = 2.198:-

BYTE AV
TORSIONSFJÄDRAR:

Byts vanligtvis efter 25.000 öppningar

Material 10.400:-, arbete 3.600:-

Total kostnad = 14.000:-

   

BYTE AV VAJRAR, SIDORULLAR OCH SIDOTÄTNING:

Byts vanligtvis efter 50.000 öppningar

Material 1.520:-, arbete 1.800:-

Total kostnad = 3.320:-

 Total kostnad 10 år = 5.663:-  Total kostnad 10 år = 14.128:- Total kostnad 10 år = 33.870:-
 

Förutsättningar:
Förutsättningar: Portar 4×4 m, 20 öppningar per dag, 250 dagar/år, timkostnad 600 sek, avstånd till servicefirma 30km, 85:-/mil, 10 års användning. Kontroll av besiktningsorgan förutsätts göras i samband med andra besiktningar på samma driftsställe. Ecolidens materialkostnader enligt Prido AB:s reservdelsprislista. Takskjutportens reservdelspriser enligt uppgifter från etablerad servicefirma.