Underhållskostnaderna

vikportens kanske främsta styrka

Alla portar behöver ett visst underhåll för att fungera optimalt men är du medveten om de stora kostnadsskillnaderna mellan vikporten och takskjutporten, de två vanligaste portvarianterna på marknaden. Ecolidporten är konstruerad för att minimera underhållskostnaderna. Den är testad och godkänd för mer än en miljon öppningscykler, serviceintervallen ligger på 36 månader för manuella portar och 18 månader för motordrivna. Alla delar är noggrant utvalda och optimerade för att klara många års användning utan att behöva bytas eller underhållas.

2.198:-

Ecolid vikport – manuell

14.128:-

Ecolid vikport med PriDrive motor

33.870:-

Takskjutport – motordriven

Service och framkörningskostnad:
0:-/gång

Service och framkörningskostnad
var 18:e månad:
1155:-/gång, 6 gånger/10 år
Service och framkörningskostnad
var 12:e månad:
1155:-/gång, 10 gånger/10 år

Kontroll av besiktningsorgan:
0:-/gång

Kontroll av besiktningsorgan:
1.000:-/gång, 5 gånger/10 år

Kontroll av besiktningsorgan:
1.000:-/gång, 5 gånger/10 år

Byte av teflonbussningar och släplist:
Byts vanligtvis 1 gång/10 år
Material 398:-, arbete 1.800:-

Byte av torsionsfjädrar:
Byts vanligtvis efter 25.000 öppningar
Material 10.400:-, arbete 3.600:-

   

Byte av vajrar, sidorullar och sidotätning:
Byts vanligtvis efter 50.000 öppningar
Material 1520:-, arbete 1.800:-

 Total kostnad 10 år = 2.198:-  Total kostnad 10 år = 14.128:- Total kostnad 10 år = 33.870:-
 

Förutsättningar:
Förutsättningar: Portar 4×4 m, 20 öppningar per dag, 250 dagar/år, timkostnad 600 sek, avstånd till servicefirma 30km, 85:-/mil, 10 års användning. Kontroll av besiktningsorgan förutsätts göras i samband med andra besiktningar på samma driftsställe. Ecolidens materialkostnader enligt Prido AB:s reservdelsprislista. Takskjutportens reservdelspriser enligt uppgifter från etablerad servicefirma.