Snabbrullport2018-09-11T12:51:19+00:00

Begär offert

Tekniska specifikationer

Kontakta oss

Revolid snabbrullport – Snabb,enkel och pålitlig

Inuti byggnader, mellan t.ex. olika avdelningar, finns ibland behovet av snabbgående portar för att t.ex. reducera insyn eller tillåta trucktrafik utan att de olika arbetsmiljöerna påverkar varandra. Vår snabbgående port Revolid är då ett utmärkt alternativ.

Varför du ska köpa Revolid snabbrullport:

 • Tillverkas helt måttbeställd i storlekar upp till 4000x4000mm

 • Ljusridå i öppningen för optimal säkerhet och redcuering av påkörningsrisken

 • Öppnings och stängningshastighet 1,15 m/s

 • 7 års garanti

 • Motorer och styrningar från Europas största tillverkare, Tyska GFA

 • CE-märkt enligt Europastandarden för portar EN13241-1

 • Utvecklad och tillverkad i Sverige

 • Låga underhållskostnader

 • Enkelt återställbar efter påkörning/urspårning

 • 40 års erfarenhet av industriportstillverkning

 • Korta leveranstider och hög leveranssäkerhet

 • Snabbrullport är testad för 750.000 öppningscykler

 • Enkel och snabb att montera tack vare få delar och skruvinfästningarna

 • Erfordrar minimala sido- och överutrymmen, 80 mm respektive 400 mm

Bildgalleri

Teknisk fakta om Revolid snabbrullport

CE-Märkning
Alla Revolid snabbrullportar CE-märks mot Byggproduktförordningen, Maskindirektivet,
Lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet enligt gällande standard EN 13241.


Isolervärde snabbrullport
NPD (inget värde framtaget, är avsedd för inomhus placering).


Lufttäthet
NPD, enligt EN12426.


Mekanisk hållbarhet
Revolid snabbrullport är dimensionerad och testad för 750.000 öppningscykler enligt EN12605.


Vattentäthet
NPD, enligt EN12425.


7-års garanti
Se separat dokument med våra garantivillkor.


Underhåll, service
Marknadens lägsta servicebehov.
1 gång/18:e månad eller max 50.000 öppningar.


Vindlastkapacitet
NPD, enligt EN12444 och EN12424.

Portblad
Revtålig och vävarmerad PVC duk, 900 g/m2, tjocklek ca 0,9 mm. Finns att få i någon av våra 4 standardkulörer.

Fönster
1,0 mm klar PVC HF-svetsad i portbladet.

Bottenbalk
2-delad aluminiumbalk med en konstruktion som tillåter mindre påkörningar utan att skadas. Bottenbalken innehåller också de vikter som ger portduken en utspänd utformning i stängt läge.

Bottenkapa
70 mm hög bottenkappa av PVC-duk lika portbladet, säkerställer en god tätning mot golvet. Bottenkappan, bottenbalken och snabbrullport dukens utformning ger också en lösning som tätar ända ned i snabbrullportens hörn (annars ett vanligt snabbrullportsproblem). Inte heller några dyra komponenter som lätt skadas vid påkörning. Personsäkerheten löses via ljusridån i portens sidor

Sidoprofiler
Kraftiga strängpressade aluminiumprofiler i ett 2-delat utförande som med automatik skapar kabelkanaler för portens olika styrningar och motoranslutningar, samtidigt fungerar dom som styrningar för portbladet.

Tätningar
Duk tätar i ett smalt spår i sidoprofilerna. Enkel borstlist som överkantstätning.

Portomfattnin
Av stål med minsta 4 mm tjocklek.Av trä med minst 75mm tjocklek.

Väggkonsoler
Kraftiga, elförzinkade, 5 mm tjocka och laserskurna plåtar
förberedda med avlånga hål för enkel montering och justering.

Duktrumma
Av stål, diameter 133 mm., med svetsade ändlock och axlar.

Dukstyrningar
Dubbla styrningskomponenter av segt plastmaterial, monterade i bottenbalken på vardera sidan om portbladsduken. Konstruerade för att kunna spåra ur och enkelt återföras i sidoprofilerna vid en ev. påkörning. Enkelt utbytbara vid behov.

Portomfattning
Av stål med minsta 3 mm tjocklek. För infästning används gängpressande stålskruvar.

Motor
Frekvensstyrd motor GFA FI 6.160 1-fas 230V, kapslingsklass IP65. Inbyggd broms/fånganordning som nedstörtningsskydd. Temperaturområde -10 till
+40 grader.

Styrning
GFA TS971, frekvens 50/60 Hz, driftspänning 1-fas eller 3-fas 220-400V, säkring 10-16A, kapslingsklass IP65, luftfuktighet upp till 93% ej kondenserande.
Temperaturområde -10 till+40 grader.

Ljusridå
Kapslad i aluminium och skruvad till sidoprofil. 32 ljusstrålar, 15 m kablage på både sändare och mottagare, statusindikering av LED-typ. Pl ”c” kategorg 2 enligt EN13849

Färgkarta Revolid snabbrullport

En industriports färg har givetvis stor betydelse för totalintrycket av byggnaden. Därför erbjuder Prido ett antal standard kulörer till vår snabbrullport.

RAL 3002 RAL 9016 RAL 5010 RAL7037

Fönsteralternativ för Revolid snabbrullport

Portomfattning

Motorer och styrningar

Motorer och styrningar till Revolidporten kommer från tyska GFA, Europas största och ledande tillverkare av
portmaskinerier. Lösningen innehåller en rad olika möjligheter samtidigt som den karaktäriseras av driftsäkerhet
och enkel användning.

Följande funktioner ingår som standard:

 • Motor som ger porten en hastighet om 1,15 m/s
 • Komplett plugg-in kablage mellan motor och styrning
 • 5-polig CEE-plugg för nätanslutning med plugg-in anslutning i styrskåpet
 • Styrskåp GFA TS971, IP65 klassificerat
 • Integrerad 3-knappsats, öppna, stopp, stäng
 • Digitala gränslägesinställningar
 • Digital inställning av rotationsriktning (används vid fasvändning)
 • Integrerad radiomottagare (enbart fjärrkontroller behövs vid radiostyrning)
 • 2 potentialfria reläkontakter
 • Funktion för halv öppning
 • Automatisk tidsstängning
 • Kraftövervakning (förhindrar att någon lyfts och åker med porten)
 • Programmerbar underhållscykelräknare (med bl.a. nedräknings, varnings och stoppfunktion)
 • Cykelräknare för portens totala antal öppningar

Felminne och minne för programmeringsändring.
Ljusridå för personsäkerhet som skärmar portöppningen upp till 2,5 m höjd

Utöver dessa funktioner är styrningen bl.a också förberett för följande anslutningar:

 • Aktiv klämmskyddslist (behövs ej då porten är försedd med ljusridå)
 • Klämmskyddslist ansluts alternativt via spiralkabel eller via radioöverförning
 • Extra nödstopp
 • Extra tryckknappslåda eller nyckelbrytare
 • Extra fotocell
 • Extern radiomottagare
 • Dragsnöreskontakt
 • Extra krockdetektor

Styrningen kan också hantera diverse annan extern utrustning som t.ex. kodlås, kortläsare, radar och markslingor. Vill man slusskoppla flera portar väljer man ett styrskåp med beteckningen TS981. Revolidporten kan då funktionsmässigt kopplas ihop med andra portvarianter med samma styrning.

Radiomottagare med fjärrkontroll

Radar

Tryckknappslåda och nyckelmanöverlåda

Kodlås och kortläsare

Dragsnöresöppning

Markslinga

Miljövarudeklaration – Revolid snabbrullport

Beskrivning av företag och produkt

Företaget:
Prido är, med mer än 40 års gedigen erfarenhet, en av de ledande aktörerna i sin bransch.
Företaget arbetar med design, utveckling, tillverkning och marknadsföring av industriportslösningar till industrier och andra portanvändare i Norden och norra Europa.
Målet är att erbjuda det mest attraktiva och marknadsanpassade utbudet i branschen.

[/fusion_text]

Huvudkontor

Industrigatan 3
534 92 Tråvad
Tel: 0512-295 90
Fax: 0512-200 30
E-post: info@prido.se
www.prido.se

Ansvarig:

VD Josephine Stjärnerfält, 0512-295 88
josephine@prido.se

Kontaktperson:

Miljösamordnare Otto Claéson, 0512-295 85
otto.claeson@prido.se

Miljöarbete:

Företagets miljöpolicy finns att läsa på hemsidan. Regelbunden uppföljning görs.

Produkten:

Revolidporten är en snabbrullport med portblad av PVC-duk som rullas upp på en trumma av stål. Porten styrs i sidoskonor av aluminium.
Dom är alltid försedda med motor.

Tillverkningen sker vid huvudkontoret i Tråvad utanför Vara. Portens livslängd beräknas vara minst 15 år.
Angiven livslängd gäller förutsatt att produkten används under de förhållanden den är avsedd för och att den underhålls enligt underhållsinstruktioner i portens användarmanual.

Innehållsdeklaration:

I tabellen nedan finns uppgifter om innehållet i Revolid. Portarna måttanpassas efter kunds önskemål, varför storleken varierar.
Tabellen visar innehållet i det vanligaste utförandet – 3000 mm x 3000 mm.

Material Mängd
Stål 48,6 kg
Aluminium 27,8 kg
Gummi 65 g
Plast PVC-duk 12,4 kg
Plast överigt 1,9 kg
Motor 12,8 kg
Elektronik 1,2 kg
Kablage 1,6 kg

För närmare information om ingående komponenter kontakta tillverkaren.

Miljöprestandadeklaration:

Informationen om produktens miljöprestanda är uppdelad i en tillverkningdel och en användningsdel.

Tillverkning:

Resursanvändning:
– Elförbrukning ca 103 kWh/port.

Föroreningsutsläpp:
– Inga mätbara utsläpp förekommer.

Övrig information:
– Farligt avfall: inget
– Övrigt avfall: Restprodukter i form stål och aluminiumskrot samt PVC-duk förekommer i produktionen. De klassas ej som farligt avfall utan kan återvinnas eller deponeras utan restriktioner.
– Kemikalier som används i produktionen: färg för ytbehandling av duktrumma som korrosionsskydd, ca 50 g/port..

Användning:

Transporter:
– De färdiga portarna transporteras till kund uteslutande med bil.

Installation:
– Portarna måttanpassas efter kunds önskemål. För montering krävs stege, byggnadsställning och i vissa fall saxlift, samt handverktyg såsom borrmaskin och skruvdragare.

Demontering:
De ingående delarna kan demonteras för hand med reguljära handverktyg.

Emballage:
– Paketering sker på ställ. Ställ består av träpall med ståndare av trä. Portarna emballeras med plastband, skyddsplast och ströregel av expanderad polystyren.

Egenemissioner:
– Inga kända.

Återvinning:
Metallen kan materialåtervinnas. Trä-, plast- och gummirester kan energiåtervinnas.

Garantivillkor – Revolid

Garantitid
Denna garanti gäller i 7 år från dagen för då porten levererats av Prido AB.

Garantins omfattning
Garantin gäller för Revolidportens samtliga delar, med undantag för nedan angivna slitagedelar.
Garantin omfattar materialbrott, konstruktionsfel, produktionsfel, onormala kulörförändringar, genomrostning i ytskikt eller andra
korrosionsskador som kan komma att påverka portens funktion.
På elektronik lämnas 2 års full funktionsgaranti. Därefter ersätts defekt elektronikenhet med motsvarande ny enhet.
Garantin omfattar ej skador som uppkommer på portens slitagedelar. Slitagedelarna ska bytas enligt gällande underhållsinstruktioner,
med intervall som uppges i till porten bifogad användarmanual (”Manualen”). Specifika slitagedelar för aktuell port
framgår av Manualen.
Garantin omfattar ej skador orsakade av elektriska överspänningar, ex åska.
Garantin omfattar ej heller skador eller följdskador orsakade av installatören, brukaren eller tredje man.

Garantin gäller under förutsättning att:
1. Porten inte sitter monterad i särskilt korrosiv eller aggressiv miljö, t.ex. i luft med hög salthalt, i konstant kontakt med vatten
eller där korrosiva kemikalier, korrosiv rök, kondens, aska, cementdamm eller djurspillning kan påverka portens delar.
2. Porten är försedd med en av de gällande standardkulörerna vid tiden för beställning och tillverkning.
3. Porten har använts för sitt ändamål, att fungera som en avgränsning inomhus utan påverkan av tryckskillnader över 50 Pa.
4. De service-, rengörings- och underhållsåtgärder som föreskrivs i Manualen har utförts och dokumenterats i Manualen
underhållsprotokoll.
5. De reservdelar som monteras är Prido orginalutförande. Garantin på reservdelen i sig sträcker sig fram till slutdagen för
portens ursprungliga garantitid.
6. Ansamlingar av smuts eller andra avlagringar regelbundet har tvättats bort från portblad och beslag enligt gällande regler
i Manualens underhållsinstruktioner.
7. Porten är korrekt monterad i ett utrymme där temperaturen hålls mellan +40 och –10 grader Celsius.
8. Full betalning för porten och eventuellt montage erlagts till Prido AB.
9. Porten öppnats max 750 000 gånger.

Garantiåtagande och reklamation
I händelse av fel skall skriftlig reklamation lämnas till Prido AB inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts,
dock senast före garantitidens utgång. Vid reklamation äger Prido AB rätt att låta opartisk person undersöka felet. Sedan Prido
AB mottagit reklamation enligt ovan skall Prido AB inom skälig tid och på egen bekostnad avhjälpa fel som omfattas av denna
garanti.
Denna garanti begränsar på intet sätt köparens rättigheter och de påföljder som följer av tvingande lag, såsom rätt till avhjälpande,
omleverans, prisavdrag, rätt att hålla inne betalningen, eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet.

Ladda ner 7 års garantidokument för Revolid

Login

Ring oss