Prisförfrågan

Tekniska specifikationer

Kontakta oss

Varför du ska köpa Revolid snabbrullport:

 • 45-års erfarenhet av industriportstillverkning

 • Korta leveranstider och hög leveranssäkerhet

 • Långtidstestad för 750.000 öppningscykler

 • Enkel och snabb att montera tack vare få delar och skruvinfästningarna

 • Erfordrar minimala sido- och överutrymmen, 100 mm respektive 500 mm.

 • Öppningshastighet 1,8 m/s

 • 7 års garanti

 • 2 års garanti på elektroniken

 • Motorer och styrningar från Europas största tillverkare, Tyska GFA

 • CE-märkt enligt Europastandarden för portar EN13241

 • Utvecklad och tillverkad i Sverige

 • Låga underhållskostnader

 • Tillverkas helt måttbeställd i storlekar upp till 4000×4000 mm

 • Ljusridå i öppningen för optimal säkerhet och reducering av påkörningsrisker

Revolid snabbrullport – Snabb,enkel och pålitlig

Inuti byggnader, mellan t.ex. olika avdelningar, finns ibland behovet av snabbgående portar för att t.ex. reducera insyn eller tillåta trucktrafik utan att de olika arbetsmiljöerna påverkar varandra. Vår snabbgående port Revolid är då ett utmärkt alternativ. Den öppnar med 1,8 m/s och är med sin enkla och pålitliga konstruktion ett mycket prisvärt alternativ.

Bildgalleri, klicka här för fler bilder.

Broschyrer Revolid snabbrullport

Teknisk fakta om Revolid snabbrullport

CE-Märkning
Alla Revolidportar CE-märks mot Byggproduktförordningen, Maskindirektivet, Lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet enligt gällande standard EN13241


Isolervärde
NPD (inget värde framtaget, är avsedd för inomhus placering).


Lufttäthet
NPD, enligt EN12426.


Mekanisk hållbarhet
Dimensionerad och testad för 750.000 öppningscykler enligt EN12605.


Vattentäthet
Klass 0, enligt EN12425.


Vindlastkapacitet
Klass 2, enligt EN12444 och EN12424.

Portblad
Revtålig och vävarmerad PVC duk, 900 g/m2, tjocklek ca 0,9 mm. Finns i 4 olika standardkulörer. HF-svetsade kederlister i portdukens sidor.

Fönster
1,0 mm klar PVC HF-svetsad i portuken.

Bottenbalk
2-delad aluminiumbalk med en konstruktion som tillåter mindre påkörningar utan att skadas. Bottenbalken innehåller också de vikter som ger portduken en utspänd utformning i stängt läge.

Bottenkappa
70 mm hög bottentätning av EPDM-gummi säkerställer en god tätning mot golvet. Bottentätningen, bottenbalken och portdukens utformning ger också en lösning som tätar ända ned i portens hörn (annars ett vanligt snabbrullportsproblem). Inte heller några dyra komponenter som lätt skadas vid påkörning. Personsäkerheten löses via ljusridån i portens sidor.

Sidoprofiler
Kraftiga strängpressade aluminiumprofiler i ett 2-delat utförande som med automatik skapar kabelkanaler för portens olika styrningar och motoranslutning, samtidigt fungerar dom som styrningar för portbladet.

Tätningar
Duken tätar i smala spår i sidoprofilerna. Alu-profil som reducerar öppningen mellan duk och vägg ovan porten.

Portomfattning
Av stål med minsta 4 mm tjocklek, eller trä med minst 75mm tjocklek

Väggkonsoler och lager
Kraftiga, elförzinkade, 5 mm tjocka och laserskurna plåtar förberedda med avlånga hål för enkel montering och justering. Kraftiga kullager som bultas i lagerkonsolerna.

Duktrumma
Av stål, diameter 133 mm., med svetsade ändlock och axlar.

Motor
Frekvensstyrd motor GFA FI 4.250 1-fas 230V, kapslingsklass IP65 Inbyggd broms/fånganordning som nedstörtningsskydd. Temperaturområde +5 till +40 grader.

Styrning
GFA TS971, frekvens 50/60 Hz, driftspänning 1-fas eller 3-fas 220-400V, säkring 10-16A, kapslingsklass IP65, luftfuktighet upp till 93% ej kondenserande.
Temperaturområde +5 till+40 grader.

Ljusridå
Kapslad i aluminium och skruvad till sidoprofil.
15 m kablage på både sändare och mottagare, statusindikering av LED-typ.

7-års garanti
Se separat dokument med våra garantivillkor. (2 års garanti på elektroniken)

Underhåll, service
Marknadens lägsta servicebehov. 1 gång/18 månader eller max 50.000 öppningar.

Färgkarta Revolid snabbrullport

En industriports färg har givetvis stor betydelse för totalintrycket av byggnaden. Därför erbjuder Prido ett antal standardkulörer till vår snabbrullport.

RAL 3002RAL 9016RAL 5010RAL7037

Fönsteralternativ för Revolid snabbrullport

1,0 mm klar PVC HF-svetsad i portuken.

Portomfattning

Motorer och styrningar

Motorer och styrningar till Revolidporten kommer från tyska GFA, Europas största och ledande tillverkare av portmaskinerier. Lösningen innehåller en rad olika möjligheter samtidigt som den karaktäriseras av driftsäkerhet och enkel användning.

Följande funktioner ingår som standard:

 • Frekvenstyrd motor 1,8 m/s öppningshastighet
 • Komplett plugg-in kablage mellan motor och styrning
 • 4-polig 1×230 V CEE-plugg för nätanslutning med plugg-in anslutning i styrskåpet
 • Styrskåp GFA TS971, IP65 klassificerat
 • Integrerad 3-knappsats, öppna, stopp, stäng
 • Digitala gränslägesinställningar
 • Digital inställning av rotationsriktning (används vid fasvändning)
 • Integrerad radiomottagare (enbart fjärrkontroller behövs vid radiostyrning)
 • 2 potentialfria reläkontakter
 • Funktion för halv öppning
 • Automatisk tidsstängning
 • Kraftövervakning (förhindrar att någon lyfts och åker med porten)
 • Programmerbar underhållscykelräknare (med bl.a. nedräknings, varnings och stoppfunktion)
 • Cykelräknare för portens totala antal öppningar
 • Felminne och minne för programmeringsändringar
 • Ljusridå för personsäkerhet som skärmar av portöppningen upp till 2,5 m höjd
 • UPS som batteribackup finns som tillval

Utöver dessa funktioner är styrningen bl.a också förberett för följande anslutningar:

 • Aktiv klämmskyddslist (behövs ej då porten är försedd med ljusridå)
 • Extra nödstopp
 • Extra tryckknappslåda eller nyckelbrytare
 • Extra fotocell
 • Extern radiomottagare
 • Dragsnöreskontakt
 • Kodlås
 • Radar

Styrningen kan också hantera diverse annan extern utrustning som t.ex. kodlås, kortläsare, radar och markslingor. Vill man slusskoppla flera portar väljer man  styrskåpet TS981. Revolidporten kan då funktionsmässigt kopplas ihop med andra portvarianter med samma styrning.

Fjärrkontroller

Radar

Tryckknappslåda och nyckelmanöverlåda

Kodlås och kortläsare

Dragsnöresöppning

Markslinga

Miljövarudeklaration – Revolid snabbrullport

Beskrivning av företag och produkt

Företaget:
Prido är, med mer än 45 års gedigen erfarenhet, en av de ledande aktörerna i sin bransch.
Företaget arbetar med design, utveckling, tillverkning och marknadsföring av industriportslösningar till industrier och andra portanvändare i Norden och norra Europa.
Målet är att erbjuda det mest attraktiva och marknadsanpassade utbudet i branschen.

[/fusion_text]

Huvudkontor

Industrigatan 3
534 92 Tråvad
Tel: 0512-295 90
Fax: 0512-200 30
E-post: info@prido.se
www.prido.se

Ansvarig:

VD Josephine Stjärnerfält, 0512-295 88
josephine@prido.se

Kontaktperson:

Miljösamordnare Otto Claéson, 0512-295 85
otto.claeson@prido.se

Miljöarbete:

Företagets miljöpolicy finns att läsa på hemsidan. Regelbunden uppföljning görs.

Produkten:

Revolidporten är en snabbrullport med portblad av PVC-duk som rullas upp på en trumma av stål. Porten styrs i sidoskonor av aluminium.
Dom är alltid försedda med motor.

Tillverkningen sker vid huvudkontoret i Tråvad utanför Vara. Portens livslängd beräknas vara minst 15 år.
Angiven livslängd gäller förutsatt att produkten används under de förhållanden den är avsedd för och att den underhålls enligt underhållsinstruktioner i portens användarmanual.

Innehållsdeklaration:

I tabellen nedan finns uppgifter om innehållet i Revolid. Portarna måttanpassas efter kunds önskemål, varför storleken varierar.
Tabellen visar innehållet i det vanligaste utförandet – 3000 mm x 3000 mm.

MaterialMängd
Stål75,7 kg
Aluminium36,8 kg
Gummi1,6 kg
Plast PVC-duk12,0 kg
Plast överigt1,51 kg
Motor23,2 kg
Elektronik2,17 kg

För närmare information om ingående komponenter kontakta tillverkaren.

Miljöprestandadeklaration:

Informationen om produktens miljöprestanda är uppdelad i en tillverkningdel och en användningsdel.

Tillverkning:

Resursanvändning:
– Elförbrukning ca 103 kWh/port.

Föroreningsutsläpp:
– Inga mätbara utsläpp förekommer.

Övrig information:
– Farligt avfall: inget
– Övrigt avfall: Restprodukter i form stål och aluminiumskrot samt PVC-duk förekommer i produktionen. De klassas ej som farligt avfall utan kan återvinnas eller deponeras utan restriktioner.
– Kemikalier som används i produktionen: färg för ytbehandling av duktrumma som korrosionsskydd, ca 50 g/port..

Användning:

Transporter:
– De färdiga portarna transporteras till kund uteslutande med bil.

Installation:
– Portarna måttanpassas efter kunds önskemål. För montering krävs stege, byggnadsställning och i vissa fall saxlift, samt handverktyg såsom borrmaskin och skruvdragare.

Demontering:
De ingående delarna kan demonteras för hand med reguljära handverktyg.

Emballage:
– Paketering sker på ställ. Ställ består av träpall med ståndare av trä. Portarna emballeras med plastband, skyddsplast och ströregel av expanderad polystyren.

Egenemissioner:
– Inga kända.

Återvinning:
Metallen kan materialåtervinnas. Trä-, plast- och gummirester kan energiåtervinnas.

Garantivillkor – Revolid

Garantitid
Denna garanti gäller i 7 år från dagen för då porten levererats av Prido AB.

Garantins omfattning
Garantin gäller för Revolidportens samtliga delar, med undantag för nedan angivna slitagedelar.
Garantin omfattar materialbrott, konstruktionsfel, produktionsfel, onormala kulörförändringar, genomrostning i ytskikt eller andra
korrosionsskador som kan komma att påverka portens funktion.
På elektronik lämnas 2 års full funktionsgaranti. Därefter ersätts defekt elektronikenhet med motsvarande ny enhet.
Garantin omfattar ej skador som uppkommer på portens slitagedelar. Slitagedelarna ska bytas enligt gällande underhållsinstruktioner,
med intervall som uppges i till porten bifogad användarmanual (”Manualen”). Specifika slitagedelar för aktuell port
framgår av Manualen.
Garantin omfattar ej skador orsakade av elektriska överspänningar, ex åska.
Garantin omfattar ej heller skador eller följdskador orsakade av installatören, brukaren eller tredje man.

Garantin gäller under förutsättning att:
1. Porten inte sitter monterad i särskilt korrosiv eller aggressiv miljö, t.ex. i luft med hög salthalt, i konstant kontakt med vatten
eller där korrosiva kemikalier, korrosiv rök, kondens, aska, cementdamm eller djurspillning kan påverka portens delar.
2. Porten är försedd med en av de gällande standardkulörerna vid tiden för beställning och tillverkning.
3. Porten har använts för sitt ändamål, att fungera som en avgränsning inomhus utan påverkan av tryckskillnader över 100 Pa.
4. De service-, rengörings- och underhållsåtgärder som föreskrivs i Manualen har utförts och dokumenterats i Manualens
underhållsprotokoll.
5. De reservdelar som monteras är Prido orginalutförande. Garantin på reservdelen i sig sträcker sig fram till slutdagen för
portens ursprungliga garantitid.
6. Ansamlingar av smuts eller andra avlagringar regelbundet har tvättats bort från portblad och beslag enligt gällande regler
i Manualens underhållsinstruktioner.
7. Porten är korrekt monterad i ett utrymme där temperaturen hålls mellan +5 och +40 grader Celsius.
8. Full betalning för porten och eventuellt montage erlagts till Prido AB.
9. Porten öppnats max 750 000 gånger.

Garantiåtagande och reklamation
I händelse av fel skall skriftlig reklamation lämnas till Prido AB inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts,
dock senast före garantitidens utgång. Vid reklamation äger Prido AB rätt att låta opartisk person undersöka felet. Sedan Prido
AB mottagit reklamation enligt ovan skall Prido AB inom skälig tid och på egen bekostnad avhjälpa fel som omfattas av denna
garanti.
Denna garanti begränsar på intet sätt köparens rättigheter och de påföljder som följer av tvingande lag, såsom rätt till avhjälpande,
omleverans, prisavdrag, rätt att hålla inne betalningen, eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet.

Ladda ner 7 års garantidokument för Revolid