Svensktillverkade snabbrullportar

Inuti byggnader, mellan t.ex. olika avdelningar, finns ibland behovet av snabbgående portar för att t.ex. reducera insyn eller tillåta trucktrafik utan att de olika arbetsmiljöerna påverkar varandra. Vår snabbrullport Revolid är då ett utmärkt alternativ. Den öppnar med 1,8 m/s och är med sin enkla och pålitliga konstruktion ett mycket prisvärt alternativ.

Prisförfrågan

Tekniska specifikationer

Kontakta oss

Lagersortiment

Bildgalleri

Dokument

STYRKORNA MED EN SNABBRULLPORT FRÅN PRIDO

 • Utvecklad och tillverkad i Sverige
 • Långtidstestad för 1 miljon öppningscykler
 • Tillverkas helt måttbeställd i storlekar upp till 3500×3500 mm
 • Öppningshastighet 1,8 m/s
 • Enkel och snabb att montera tack vare få delar och skruvinfästningarna
 • Erfordrar minimala sido- och överutrymmen, 100 mm respektive 500 mm
 • Motorer och styrningar från Europas största tillverkare, Tyska GFA
 • Ljusridå i öppningen för optimal säkerhet och reducering av påkörningsrisker
 • Låga underhållskostnader
 • Korta leveranstider och hög leveranssäkerhet
 • CE-märkt enligt Europastandarden för portar EN13241
 • 7 års garanti
 • 2 års garanti på elektroniken

Revolid snabbrullport

Företagspresentation

SÄKERHET

Säkerheten har varit en viktig del i utvecklingsarbetet och portarna är utformade i enlighet med och CE-märkta mot den gällande portstandarden EN13241. Portarna föres med ljusridå i öppningen. Vid stängning skärmar den av möjligheten till kontakt med portbladet och reducerar samtidigt risken för påkörningsskador. Porten reverserar till full öppning när något kommer in i ljusridåzonen.

Teknisk fakta om Revolid snabbrullport

CE-Märkning


[/fusion_text]

Alla Revolidportar CE-märks mot Byggproduktförordningen, Maskindirektivet, Lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet enligt gällande standard EN13241


Isolervärde
NPD (inget värde framtaget, är avsedd för inomhus placering).


Lufttäthet
NPD, enligt EN13241.


Mekanisk hållbarhet
Dimensionerad och testad för 1.000.000 öppningscykler enligt EN12605.


Vattentäthet
Klass 0, enligt EN12425.


Vindlastkapacitet
Klass 2, enligt EN12444 och EN12424.

[/fusion_text]

Portblad
Revtålig och vävarmerad PVC duk, 900 g/m2, tjocklek ca 0,9 mm. Finns i 4 olika standardkulörer. HF-svetsade kederlister i portdukens sidor.

Fönster
1,0 mm klar PVC HF-svetsad i portuken.

Bottenbalk
2-delad aluminiumbalk med en konstruktion som tillåter mindre påkörningar utan att skadas. Bottenbalken innehåller också de vikter som ger portduken en utspänd utformning i stängt läge.

Bottenkappa
70 mm hög bottentätning av EPDM-gummi säkerställer en god tätning mot golvet. Bottentätningen, bottenbalken och portdukens utformning ger också en lösning som tätar ända ned i portens hörn (annars ett vanligt snabbrullportsproblem). Inte heller några dyra komponenter som lätt skadas vid påkörning. Personsäkerheten löses via ljusridån i portens sidor.

Sidoprofiler
Kraftiga strängpressade aluminiumprofiler i ett 2-delat utförande som med automatik skapar kabelkanaler för portens olika styrningar och motoranslutning, samtidigt fungerar dom som styrningar för portbladet.

Tätningar
Duken tätar i smala spår i sidoprofilerna. Alu-profil som reducerar öppningen mellan duk och vägg ovan porten.

Portomfattning
Av stål med minsta 4 mm tjocklek, eller trä med minst 75mm tjocklek

Väggkonsoler och lager
Kraftiga, elförzinkade, 5 mm tjocka och laserskurna plåtar förberedda med avlånga hål för enkel montering och justering. Kraftiga kullager som bultas i lagerkonsolerna.

Duktrumma
Av stål, diameter 133 mm., med svetsade ändlock och axlar.

Motor
Frekvensstyrd motor GFA FI 4.250 1-fas 230V, kapslingsklass IP65 Inbyggd broms/fånganordning som nedstörtningsskydd. Temperaturområde +5 till +40 grader.

Styrning
GFA TS971, frekvens 50/60 Hz, driftspänning 1-fas eller 3-fas 220-400V, säkring 10-16A, kapslingsklass IP65, luftfuktighet upp till 93% ej kondenserande.
Temperaturområde +5 till+40 grader.

Ljusridå
Kapslad i aluminium och skruvad till sidoprofil.
15 m kablage på både sändare och mottagare, statusindikering av LED-typ.

7-års garanti
Se separat dokument med våra garantivillkor. (2 års garanti på elektroniken)

Underhåll, service
Marknadens lägsta servicebehov. 1 gång/18 månader eller max 50.000 öppningar.

Färgkarta Revolid snabbrullport

En industriports färg har givetvis stor betydelse för totalintrycket av byggnaden. Därför erbjuder Prido ett antal standardkulörer till vår snabbrullport.

RAL 3002 RAL 9016 RAL 5010 RAL7037

Fönsteralternativ för Revolid snabbrullport

1,0 mm klar PVC HF-svetsad i portuken.

Stockholm

Göteborg

Malmö

Uppsala

Portomfattning

Motorer och styrningar

Motorer och styrningar till Revolidporten kommer från tyska GFA, Europas största och ledande tillverkare av portmaskinerier. Lösningen innehåller en rad olika möjligheter samtidigt som den karaktäriseras av driftsäkerhet och enkel användning.

Följande funktioner ingår som standard:

 • Frekvenstyrd motor 1,8 m/s öppningshastighet
 • Komplett plugg-in kablage mellan motor och styrning
 • 4-polig 1×230 V CEE-plugg för nätanslutning med plugg-in anslutning i styrskåpet
 • Styrskåp GFA TS971, IP65 klassificerat
 • Integrerad 3-knappsats, öppna, stopp, stäng
 • Digitala gränslägesinställningar
 • Digital inställning av rotationsriktning (används vid fasvändning)
 • Integrerad radiomottagare (enbart fjärrkontroller behövs vid radiostyrning)
 • 2 potentialfria reläkontakter
 • Funktion för halv öppning
 • Automatisk tidsstängning
 • Kraftövervakning (förhindrar att någon lyfts och åker med porten)
 • Programmerbar underhållscykelräknare (med bl.a. nedräknings, varnings och stoppfunktion)
 • Cykelräknare för portens totala antal öppningar
 • Felminne och minne för programmeringsändringar
 • Ljusridå för personsäkerhet som skärmar av portöppningen upp till 2,5 m höjd
 • UPS som batteribackup finns som tillval

Utöver dessa funktioner är styrningen bl.a också förberedd för följande anslutningar:

 • Aktiv klämmskyddslist (behövs ej då porten är försedd med ljusridå)
 • Extra nödstopp
 • Extra tryckknappslåda eller nyckelbrytare
 • Extra fotocell
 • Extern radiomottagare
 • Dragsnöreskontakt
 • Kodlås
 • Radar

Styrningen kan också hantera diverse annan extern utrustning som t.ex. kodlås, kortläsare, radar och markslingor. Vill man slusskoppla flera portar väljer man  styrskåpet TS981. Revolidporten kan då funktionsmässigt kopplas ihop med andra portvarianter med samma styrning.


Fjärrkontroller

Radar

Tryckknappslåda och nyckelmanöverlåda

Kodlås och kortläsare

Dragsnöresöppning

Markslinga

Miljövarudeklaration – Revolid snabbrullport

Beskrivning av företag och produkt

Företaget:
Prido är, med mer än 45 års gedigen erfarenhet, en av de ledande aktörerna i sin bransch.
Företaget arbetar med design, utveckling, tillverkning och marknadsföring av industriportslösningar till industrier och andra portanvändare i Norden och norra Europa.
Målet är att erbjuda det mest attraktiva och marknadsanpassade utbudet i branschen.

[/fusion_text]

Huvudkontor

Industrigatan 3
534 92 Tråvad
Tel: 0512-295 90
Fax: 0512-200 30
E-post: info@prido.se
www.prido.se

Ansvarig:

VD Josephine Stjärnerfält, 0512-295 88
josephine@prido.se

Kontaktperson:

Miljösamordnare Otto Claéson, 0512-295 85
otto.claeson@prido.se

Miljöarbete:

Företagets miljöpolicy finns att läsa på hemsidan. Regelbunden uppföljning görs.

Produkten:

Revolidporten är en snabbrullport med portblad av PVC-duk som rullas upp på en trumma av stål. Porten styrs i sidoskonor av aluminium.
Dom är alltid försedda med motor.

Tillverkningen sker vid huvudkontoret i Tråvad utanför Vara. Portens livslängd beräknas vara minst 15 år.
Angiven livslängd gäller förutsatt att produkten används under de förhållanden den är avsedd för och att den underhålls enligt underhållsinstruktioner i portens användarmanual.

Innehållsdeklaration:

I tabellen nedan finns uppgifter om innehållet i Revolid. Portarna måttanpassas efter kunds önskemål, varför storleken varierar.
Tabellen visar innehållet i det vanligaste utförandet – 3000 mm x 3000 mm.

Material Mängd
Stål 75,7 kg
Aluminium 36,8 kg
Gummi 1,6 kg
Plast PVC-duk 12,0 kg
Plast överigt 1,51 kg
Motor 23,2 kg
Elektronik 2,17 kg

För närmare information om ingående komponenter kontakta tillverkaren.

Miljöprestandadeklaration:

Informationen om produktens miljöprestanda är uppdelad i en tillverkningdel och en användningsdel.

Tillverkning:

Resursanvändning:
– Elförbrukning ca 103 kWh/port.

Föroreningsutsläpp:
– Inga mätbara utsläpp förekommer.

Övrig information:
– Farligt avfall: inget
– Övrigt avfall: Restprodukter i form stål och aluminiumskrot samt PVC-duk förekommer i produktionen. De klassas ej som farligt avfall utan kan återvinnas eller deponeras utan restriktioner.
– Kemikalier som används i produktionen: färg för ytbehandling av duktrumma som korrosionsskydd, ca 50 g/port..

Användning:

Transporter:
– De färdiga portarna transporteras till kund uteslutande med bil.

Installation:
– Portarna måttanpassas efter kunds önskemål. För montering krävs stege, byggnadsställning och i vissa fall saxlift, samt handverktyg såsom borrmaskin och skruvdragare.

Demontering:
De ingående delarna kan demonteras för hand med reguljära handverktyg.

Emballage:
– Paketering sker på ställ. Ställ består av träpall med ståndare av trä. Portarna emballeras med plastband, skyddsplast och ströregel av expanderad polystyren.

Egenemissioner:
– Inga kända.

Återvinning:
Metallen kan materialåtervinnas. Trä-, plast- och gummirester kan energiåtervinnas.