Montage

Underhållsservice

Pridos portar är utvecklade och dimesionerade för att minimera underhållsbehoven, och vi har förmodligen branchens längsta intervall mellan servicetillfällena. Ändock så behöver våra portar ett visst mått av underhåll, främst gäller detta motordrivna enheter där det normala intervallet mellan serivcetillfällena är 18 månader.
Sköter man underhållet enligt plan säkrar man driftsekonomin och ett tryggt användande i många år framöver. Kontakta någon av våra servicepartners för en offert på lämligt underhåll på just Er port.

Montage

Pridos portar är konstruerade för att kunna monteras utan specialistkunskaper men behöver Ni hjälp med montaget hjälper vi Er givetvis med detta.
Prido har egen välutbildad personal med utgångspunkt i Tråvad.
Vi samarbetar även med antal montageföretag runt om i hela Sverige.

Akutservice

Ibland kan olyckan vara framme. Kontakta oss direkt eller någon av våra servicepartners för snabbast möjliga service.