Kvalitet & Miljö2017-03-30T08:53:20+00:00

 Att minska vår miljöbelastning samt stärka vår kvalitet är en västlig del av verksamheten. Vi försöker använda oss av leverantörer som delar vår ambition och vi ställer specificerade mijlö- och kvalitetskrav vid upphandlingar samt jobbar kontinuerligt mot uppsatta miljö- och kvalitetsmål. Årets mål kan ni läsa nedan.

 

Kvalitetspolicy för Prido AB

 • Ha företagets ledstjärnor, kundfokus, ärlighet, snabbhet, idérikedom, samarbete samt ordning och reda som riktlinjer i det dagliga arbetet
 • Följa all tillämpbar lagstiftning och andra myndighetskrav avseende våra produkter.
 • Ständigt förbättra rutiner och produkter genom att arbeta mot årligen uppsatta kvalitetsmål och handlingsplaner.

Kvalitetsmål 2016

 • Leveranskvalitet > 98 %
 • Leveranssäkerhet > 98 %

 

Miljöpolicy för Prido AB

 • Vara en av branschens ledande aktörer avseende vår påverkan på yttre och inre miljö.
 • Att vara varsamma med resurser genom att ständigt förbättra produkter, arbetsmetoder och rutiner.
 • Att följa all tillämpbar miljölagstiftning och andra myndighetskrav.
 • Att påverka andra intressenters åtaganden/miljömedvetenhet.
 • Tillse att vi har resurser och kunskap för att jobba mot miljömålen.
 • Att arbeta mot uppsatta och årligen reviderade miljömål och handlingsplaner.

Miljömål 2016

 • Att på de portmodeller avsedda för ytterfasad som vi säljer reducera det totala energibehovet under användning med 30% under perioden 2013-2018 jämfört med nivån för 2012.
  De parametrar som ska mätas och förbättras är U-värde på stängd port, motorers energiförbrukning, samt öppnings och stängningstider.

Login

Ring oss