Kvalitet & miljö

Prido tar ansvar för framtiden och vill vara en del av lösningen på en av vår tids största utmaningar.  Vi bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete. Att kontinuerligt minska vår miljöbelastning samt stärka vår kvalitet är en viktig del av vår verksamhet. Arbetet sker mot uppsatta miljö- och kvalitetsmål som revideras och utökas löpande. Våra leverantörer ska dela vår ambition och vi ställer specificerade mijlö- och kvalitetskrav vid upphandlingar.

Kvalitetspolicy för Prido AB

 • Ha företagets ledstjärnor, kundfokus, ärlighet, snabbhet, idérikedom, samarbete samt ordning och reda som riktlinjer i det dagliga arbetet
 • Följa all tillämpbar lagstiftning och andra myndighetskrav avseende våra produkter
 • Ständigt förbättra rutiner och produkter genom att arbeta mot årligen uppsatta kvalitetsmål och handlingsplaner

Kvalitetsmål 2023

 • Leveranskvalitet > 98 %
 • Leveranssäkerhet > 98 %

Miljöpolicy för Prido AB

 • Vara en av branschens ledande aktörer avseende vår påverkan på yttre och inre miljö
 • Att vara varsamma med resurser genom att ständigt förbättra produkter, arbetsmetoder och rutiner
 • Att följa all tillämpbar miljölagstiftning och andra myndighetskrav
 • Att påverka andra intressenters åtaganden/miljömedvetenhet
 • Tillse att vi har resurser och kunskap för att jobba mot miljömålen
 • Att arbeta mot uppsatta och årligen reviderade miljömål och handlingsplaner

Pågående miljömål

 • Att fram till 2025, jämfört med nivån för 2020 reducera totala mängden avfall med 25% per levererad port. 2023 har vi reducerat mängden med 23,3% jämfört med 2020.

Avslutade miljömål

 • Att fram till 2020, jämfört med nivån för 2018 reducera mängden brännbart avfall per levererad port med 20%. Resultat: Mängden brännbart avfall reducerades med 45,3% till 2020
 • Att fram till 2025, jämfört med nivån för 2018, reducera utsläppsmängden av CO2 vid leverans med 25% per levererad port. 2023 nådde vi målet och hade reducerat utsläppsmängden med 26%.
 • Att fram till 2025, jämfört med nivån för 2020, reducera total energi KWh med 10% per levererad port. 2023 nådde vi målet och hade reducerat total energi åtgången med 11,7%.
 • Att fram till 2025, jämfört med nivån för 2020, reducera totala mängden icke åtvinningsbara avfallet med 25% per levererad port. 2023 nådde vi målet och hade reducerat totala mängden icke åtvinningsbara avfallet med 41,1%.

Ladda ner