Ecolid Vikport

Klipp ur, redigera och använda er av nedanstående text som föreskrift på arkitekt- eller konstruktionsritning.

VIKPORT TYP PRIDO ECOLID MED 50 mm TJOCKA SANDWICHPANELER
RAM AV NATURANODISERADE ALU-PROFILER.
ISOLERING AV HÖGTRYCKSINJICERAT POLYURETANSKUM 
BEKLÄDDA MED VARMGALVANISERAD OCH FABRIKSLACKERAD STÅLPLÅT.
PORTEN GÖRS INÅTGÅENDE MED SLÄPLIST. 
INVÄNDIG REGLING MED UTANPÅLIGGANDE SPANJOLETTER
FÖR LÅSNING MED HÄNGLÅS.
AUTOMATISKA UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR STOPP AV PORT I ÖPPET LÄGE.
KULÖR ENLIGT PRIDOS STANDARDSORTIMENT
KLASSIFICERINGAR ENLIGT EN13241:
VINDLASTKLASS: klass 5 (gäller för port 4×4 m)
LUFTTÄTHETSKLASS: klass 4, 1,8 m3/h×m2
VATTENTÄTHETSKLASS: klass 3
U-VÄRDE: 1,57 W/m2C (gäller för port 4×4 m)
MEKANISK HÅLLBARHET: 1.000.000 öppningar (testad enligt EN13241)
PORTEN KAN UTFÖRS MED INFÄLLD GÅNGDÖRR FÖRSEDD MED LÅS TYP DORMA 919.
VIKPORT TYP PRIDO ECOLID MED 50 mm TJOCKA SANDWICHPANELER
RAM AV NATURANODISERADE ALU-PROFILER.
ISOLERING AV HÖGTRYCKSINJICERAT POLYURETANSKUM 
BEKLÄDDA MED VARMGALVANISERAD OCH FABRIKSLACKERAD STÅLPLÅT.
PORTEN GÖRS INÅTGÅENDE MED SLÄPLIST. 
FÖNSTER TYP B1 480×860 mm MED ARGONGASFYLLDA ENERGIGLAS D4-12.
GLAS INFATTADE I RAM AV ALU-PROFILER MED BRUTNA KÖLDBRYGGOR.
PLACERING PÅ STANDARD BRÖSTHÖJD 1070 MM.
INVÄNDIG REGLING MED UTANPÅLIGGANDE SPANJOLETTER
FÖR LÅSNING MED HÄNGLÅS.
AUTOMATISKA UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR STOPP AV PORT I ÖPPET LÄGE.
KULÖR ENLIGT PRIDOS STANDARDSORTIMENT
KLASSIFICERINGAR ENLIGT EN13241:
VINDLASTKLASS: klass 5 (gäller för port 4×4 m)
LUFTTÄTHETSKLASS: klass 4, 1,8 m3/h×m2
VATTENTÄTHETSKLASS: klass 3
U-VÄRDE: 1,77 W/m2C (gäller för port 4×4 m)
MEKANISK HÅLLBARHET: 1.000.000 öppningar (testad enligt EN13241)
PORTEN KAN UTFÖRS MED INFÄLLD GÅNGDÖRR FÖRSEDD MED LÅS TYP DORMA 919.
VIKPORT TYP PRIDO ECOLID MED 50 mm TJOCKA SANDWICHPANELER
RAM AV NATURANODISERADE ALU-PROFILER.
ISOLERING AV HÖGTRYCKSINJICERAT POLYURETANSKUM 
BEKLÄDDA MED VARMGALVANISERAD OCH FABRIKSLACKERAD STÅLPLÅT.
PORTEN GÖRS UTÅTGÅENDE MED SLÄPLIST. 
INVÄNDIG REGLING MED UTANPÅLIGGANDE SPANJOLETTER
FÖR LÅSNING MED HÄNGLÅS.
AUTOMATISKA UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR STOPP AV PORT I ÖPPET LÄGE.
KULÖR ENLIGT PRIDOS STANDARDSORTIMENT
KLASSIFICERINGAR ENLIGT EN13241:
VINDLASTKLASS: klass 5 (gäller för port 4×4 m)
LUFTTÄTHETSKLASS: klass 4, 1,8 m3/h×m2
VATTENTÄTHETSKLASS: klass 3
U-VÄRDE: 1,57 W/m2C (gäller för port 4×4 m)
MEKANISK HÅLLBARHET: 1.000.000 öppningar (testad enligt EN13241)
PORTEN KAN UTFÖRS MED INFÄLLD GÅNGDÖRR FÖRSEDD MED LÅS TYP DORMA 919.
VIKPORT TYP PRIDO ECOLID MED 50 mm TJOCKA SANDWICHPANELER
RAM AV NATURANODISERADE ALU-PROFILER.
ISOLERING AV HÖGTRYCKSINJICERAT POLYURETANSKUM 
BEKLÄDDA MED VARMGALVANISERAD OCH FABRIKSLACKERAD STÅLPLÅT.
PORTEN GÖRS UTÅTGÅENDE MED SLÄPLIST. 
FÖNSTER TYP B1 480×860 mm MED ARGONGASFYLLDA ENERGIGLAS D4-12.
GLAS INFATTADE I RAM AV ALU-PROFILER MED BRUTNA KÖLDBRYGGOR.
PLACERING PÅ STANDARD BRÖSTHÖJD 1070 MM.
INVÄNDIG REGLING MED UTANPÅLIGGANDE SPANJOLETTER
FÖR LÅSNING MED HÄNGLÅS.
AUTOMATISKA UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR STOPP AV PORT I ÖPPET LÄGE.
KULÖR ENLIGT PRIDOS STANDARDSORTIMENT
KLASSIFICERINGAR ENLIGT EN13241:
VINDLASTKLASS: klass 5 (gäller för port 4×4 m)
LUFTTÄTHETSKLASS: klass 4, 1,8 m3/h×m2
VATTENTÄTHETSKLASS: klass 3
U-VÄRDE: 1,77 W/m2C (gäller för port 4×4 m)
MEKANISK HÅLLBARHET: 1.000.000 öppningar (testad enligt EN13241)
PORTEN KAN UTFÖRS MED INFÄLLD GÅNGDÖRR FÖRSEDD MED LÅS TYP DORMA 919.
VIKPORT TYP PRIDO ECOLID MED 50 mm TJOCKA SANDWICHPANELER
RAM AV NATURANODISERADE ALU-PROFILER.
ISOLERING AV HÖGTRYCKSINJICERAT POLYURETANSKUM 
BEKLÄDDA MED VARMGALVANISERAD OCH FABRIKSLACKERAD STÅLPLÅT.
PORTEN GÖRS INÅTGÅENDE MED SLÄPLIST. 
PORTEN FÖRSES MED ÖVERMONTERAD PRIDRIVE MOTOR OCH STYRNING 
STYRSKÅP MED INTEGRERAD KNAPPSATS, IMPULSSTYRNING, AUTOMATISK STÄNGNING,
OPTISKA KLÄMSKYDD, BELASTNINGSVAKT OCH EXTERN FOTOCELL.
KULÖR ENLIGT PRIDOS STANDARDSORTIMENT
KLASSIFICERINGAR ENLIGT EN13241:
VINDLASTKLASS: klass 5 (gäller för port 4×4 m)
LUFTTÄTHETSKLASS: klass 4, 1,8 m3/h×m2
VATTENTÄTHETSKLASS: klass 3
U-VÄRDE: 1,57 W/m2C (gäller för port 4×4 m)
MEKANISK HÅLLBARHET: 1.000.000 öppningar (testad enligt EN13241)
PORTEN KAN UTFÖRS MED INFÄLLD GÅNGDÖRR FÖRSEDD MED LÅS TYP DORMA 919.
VIKPORT TYP PRIDO ECOLID MED 50 mm TJOCKA SANDWICHPANELER
RAM AV NATURANODISERADE ALU-PROFILER.
ISOLERING AV HÖGTRYCKSINJICERAT POLYURETANSKUM 
BEKLÄDDA MED VARMGALVANISERAD OCH FABRIKSLACKERAD STÅLPLÅT.
PORTEN GÖRS INÅTGÅENDE MED SLÄPLIST. 
FÖNSTER TYP B1 480×860 mm MED ARGONGASFYLLDA ENERGIGLAS D4-12.
GLAS INFATTADE I RAM AV ALU-PROFILER MED BRUTNA KÖLDBRYGGOR.
PLACERING PÅ STANDARD BRÖSTHÖJD 1070 MM.
PORTEN FÖRSES MED ÖVERMONTERAD PRIDRIVE MOTOR OCH STYRNING 
STYRSKÅP MED INTEGRERAD KNAPPSATS, IMPULSSTYRNING, AUTOMATISK STÄNGNING,
OPTISKA KLÄMSKYDD, BELASTNINGSVAKT OCH EXTERN FOTOCELL.
KULÖR ENLIGT PRIDOS STANDARDSORTIMENT
KLASSIFICERINGAR ENLIGT EN13241:
VINDLASTKLASS: klass 5 (gäller för port 4×4 m)
LUFTTÄTHETSKLASS: klass 4, 1,8 m3/h×m2
VATTENTÄTHETSKLASS: klass 3
U-VÄRDE: 1,77 W/m2C (gäller för port 4×4 m)
MEKANISK HÅLLBARHET: 1.000.000 öppningar (testad enligt EN13241)
PORTEN KAN UTFÖRS MED INFÄLLD GÅNGDÖRR FÖRSEDD MED LÅS TYP DORMA 919.