STÅLDÖRRAR

Ecolid ståldörrar är baserade på vår industriport med samma namn och de är likt den ett verkligt ekonomiskt och miljömässigt bra alternativ som samtidigt har hög finish och minimala underhållsbehov. Materialval, ytskikt och design är harmoniserade med industriporten för att ge de bästa arkitektoniska lösningarna då portar och dörrar placeras i anslutning till varandra.

Prisförfrågan

Tekniska specifikationer

Kontakta oss

Lagersortiment

Bildgalleri

Dokument

VARFÖR EN ECOLID STÅLDÖRR FRÅN PRIDO?

 • Baserad på Sveriges mest sålda vikport, Ecolidporten
 • Design och finish i toppklass
 • Korta leveranstider och hög leveranssäkerhet
 • Ca 40 % bättre u-värde i jämförelse med dörrar av stålramskonstruktion
 • Bruten köldbrygga i karmen
 • Vridstyv aluminiumkarm med integrerade spår för tätningslister
 • Lufttäthetsklass 4 enligt EN12207
 • Rostskydd i toppklass
 • Enkel och snabb att montera via medlevererad karmskruv och i karmen monterade justerhylsor
 • Minimala underhållsbehov
 • Utvecklad och tillverkad i Sverige
 • CE-märkt enligt Europastandarden
  EN14351-1
 • Tillverkas helt måttbeställd i flera olika utföranden
 • Finns i standardutförande för omgående leverans
 • Kraftigt återfjädrande trycke ingår som standard
 • Justerbart säkerhetsslutbleck är standard
 • 7 års garanti
 • Inbrottsskyddsklassificerad i klass RC2 enligt EN1627
 • Bakkantssäkring som standard

Vridstyv och robust aluminiumkarm med bruten köldbrygga. Integrerade justerbara karmhylsor och infästningsskruv för stål eller trä ger ett snabbt och enkelt montage. Låshus i klass 4, justerbart lutbleck och ett trycke av hög kvalité skapar en dörr som lämpar sig för de flesta lokaler.

Dörren i sig passar själv in i de flesta lokaler med lite högre krav på design och finish där de 11 standardkulörerna på ytskikten också ger stor flexibilitet. Det robusta dörrbladet av stålplåt i samverkan med ram och karm av aluminium ger en tät, välisolerad och prisvärd dörr med mycket bra rostskydd och enkelt montage.

C-karm gjord för tunnelmontage fästs i väggen via skruv och justerbara hylsor för ett snabbt och enkelt montage.  Lås, slutbleck och trycken är valda för att säkerställa ett högt inbrottsskydd och tillgodose våra höga designkrav. Dörren är CE-märkt mot Byggproduktförordningen CPR i enlighet med gällande standard EN 14351-1.

Teknisk fakta för Ecolid ståldörrar

CE-Märkning
Samtliga dörrar CE-märks mot Byggproduktförordningen
enligt gällande standard EN 14351-1.

Isolervärde
U-värde 1,98 W/(m2/K )
beräknat enligt EN 10077-2

Lufttäthet
Klass 4 enligt EN 12207

Stängningskraft ståldörrar
Klass 2 enligt 12046-2

Vattentäthet ståldörrar
Klass 3B enligt EN 12208

Vindlastkapacitet ståldörrar
Klass 3 enligt EN 12210

Säkerhet
Gummilister utformade så att klämrisker elimineras
mellan portblad/portblad och portblad/vägg.
Minst 3 bärande beslag per blad för att förhindra
nedstörtning.

Dörrblad
Processlaminerade sandwichpaneler. Tjocklek 50 mm. Max storlek bredd x höjd = 1329 mm x 2500 mm.
Ram av naturanodiserade aluminiumprofiler. Förstärkningar av stål ingjutna i dörrbladen för gångjärn,
dörrstängare och andra komponenter.

Ytbeklädnad
In- och utsida av varmgalvaniserad stålplåt. Lackerade med 25 μm polyesterlack.

Isolering
50 mm freonfri polyuretancellplast.

Karm och tätningar
Naturanodiserade profiler med bruten köldbrygga.Integrerade spår för tätningslister av EPDM-gummi.

Tröskel
Kraftig tröskel av Magizinkbelagd stålplåt.

Lås och beslag
Som standard med låshus Dorma 919-50 och justerbart slutbleck Dorma 9009.
El-slutbleck Step 40 med lås ASSA 222 finns som tillval. Andra lås och slutbleck mot extra kostnad.
Trycke som standard Habo Atlanta. Gångjärn 3 st ASSA 3220.

Infästning
8 justerhylsor integrerade i aluminiumkarmen. Självborrande karmskruv för stål och trä ingår.

Fönster
Argongasfyllda D4-12 isolerglasrutor i 6 olika standardstorlekar.
Standard brösthöjd är ca 1070 mm.
7 års garanti mot kondens mellan glasskikten.
Fönsterkarmar av naturanodiserade aluminiumprofiler med brutna köldbryggor.

Inbrottsskydd
Klass RC2 enligt EN1627 Bakkantssäkring (Klassificeringen gäller förutsatt att dörren är försedd med en ASSA D12-rundcylinder)

7 års garanti
Se separata dokument med våra garantivillkor.

Kulörer, färger för Ecolid industriportar och Ståldörrar

Ståldörrens färg har givetvis stor betydelse för totalintrycket av byggnaden.
Alla Ecolid industriportar bekläds med stålplåt.

SILVER 045
RAL: 9006

SKOGSGRÖN 874
Närmaste NCS S 6020-G30Y

GRÅVIT 022
RAL: 7044

BLÅ 558
RAL: 5009

BLYERTSGRÅ 036
RAL: 7024

VIT 010
RAL: 9010

RÖD 758
RAL: 3009

ANTRACITGRÅ 035
RAL: 7016

GRAFIT 044
RAL: 9007

CHOKLADBRUN 434
RAL: 8017

SVART 015
RAL: 9005

Observera att färgen på en dataskärm kan variera mot verklig nyans. För exakt kulör, kontakta oss för plåtprov.

Färguppbyggnad

 1. Stålplåt
 2. Zinkskikt
 3. Passiveringsskikt
 4. Grundfärg (primer)
 5. Polyesterlack 25 µm
 6. Baksidefärg 10 µm

Projekteringsvägledning ståldörr i karm

Standardstorlekar ståldörrar i karm (avser dagmått)
900 x 2100 mm
1000 x 2100 mm
1200 x 2100 mm

C-karm (Ej foderbildande)

C-karm med B-karmslist (tillval, monteras av kund)

Garantivillkor – Ståldörrar

Garantitid
Denna garanti gäller i 7 år från dagen för då porten levererats av Prido AB. Garantin omfattar inte tvätthallsportar, se separat
garantidokument.

Garantins omfattning
Garantin gäller för Ecolidportens samtliga delar, med undantag för angivna slitagedelar.
Garantin omfattar materialbrott, konstruktionsfel, produktionsfel, onormala kulörförändringar, genomrostning i ytskikt eller andra
korrosionsskador som kan komma att påverka portens funktion.
På elektronik lämnas 2 års full funktionsgaranti. Därefter ersätts defekt elektronikenhet med motsvarande ny enhet.
Garantin omfattar ej skador som uppkommer på portens slitagedelar. Slitagedelarna ska bytas enligt gällande underhållsinstruktioner,
med intervall som uppges i till porten bifogad användarmanual (”Manualen”). Specifika slitagedelar för aktuell port
framgår av Manualen.
Garantin omfattar ej skador orsakade av elektriska överspänningar, ex åska.
Garantin omfattar ej heller skador eller följdskador orsakade av installatören, brukaren eller tredje man.

Garantin gäller under förutsättning att:
1. Porten inte sitter monterad i särskilt korrosiv eller aggressiv miljö, t.ex. i luft med hög salthalt, i konstant kontakt med vatten
eller där korrosiva kemikalier, korrosiv rök, kondens, aska, cementdamm eller djurspillning kan påverka portens delar.
2. Porten är försedd med en av vid tiden för beställning och tillverkning gällande standardkulörer. För portar lackerade i
specialkulör gäller 2 års garanti på själva lackskiktet vad gäller vidhäftning och kulörbeständighet.
3. Porten har använts för sitt ändamål, att fungera som ett klimatskydd i ett passagesystem för gods och personal.
4. Porten ej utsatts för någon annan form av påverkan än den belastning som krävs för att manövrera en rätt installerad och
underhållen port och den belastning som uppkommer av vind.
5. De service-, rengörings- och underhållsåtgärder som föreskrivs i Manualen har utförts och dokumenterats i Manualens
underhållsprotokoll.
6. Att de reservdelar som monteras är Pridos originalutförande. Garantin på reservdelen i sig sträcker sig fram till slutdagen
för portens ursprungliga garantitid.
7. Porten sitter monterad norr om den 37:e breddgraden
8. Ansamlingar av smuts eller andra avlagringar regelbundet har tvättats bort från portblad och beslag enligt gällande regler
i Manualens underhållsinstruktioner.
9. Manuell port inte monterats på sådan plats där temperaturen kontinuerligt överskridit +70 grader.
10. Motordriven port har monterats i ett utrymme där inomhustemperaturen hålls mellan +40 och –10 grader Celsius.
11. Full betalning för porten och eventuellt montage erlagts till Prido AB.
12. Porten öppnats max 1 000 000 gånger.

Garantiåtagande och reklamation
I händelse av fel skall skriftlig reklamation lämnas till Prido AB inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts,
dock senast före garantitidens utgång. Vid reklamation äger Prido AB rätt att låta opartisk person undersöka felet. Sedan Prido
AB mottagit reklamation enligt ovan skall Prido AB inom skälig tid och på egen bekostnad avhjälpa fel som omfattas av denna
garanti. Denna garanti begränsar på intet sätt köparens rättigheter och de påföljder som följer av tvingande lag,
såsom rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag, rätt att hålla inne betalningen, eller ersättning för att avhjälpa felet eller
häva köpet.

Ladda ner ”Garantiblad för Ecolid och PriDrive.pdf”

————————————————————————

Garantivillkor – tvätthallsportar

Garantitid
Denna garanti gäller i 2 år från dagen för då porten levererats av Prido AB och omfattar endast portar placerade i
automattvätthallsmiljö.

Garantins omfattning
Garantin gäller för Ecolidportens samtliga delar, med undantag för angivna slitagedelar.
Garantin omfattar materialbrott, konstruktionsfel, produktionsfel, onormala kulörförändringar, genomrostning i ytskikt eller andra
korrosionsskador som kan komma att påverka portens funktion.
På elektronik lämnas 2 års full funktionsgaranti.
Garantin omfattar ej skador som uppkommer på portens slitagedelar. Slitagedelarna ska bytas enligt gällande underhållsinstruktioner,
med intervall som uppges i till porten bifogad användarmanual (”Manualen”). Specifika slitagedelar för aktuell port
framgår av Manualen.
Garantin omfattar ej skador orsakade av elektriska överspänningar, ex åska.
Garantin omfattar ej heller skador eller följdskador orsakade av installatören, brukaren eller tredje man.

Garantin gäller under förutsättning att:
1. Porten är en utåtgående Ecolid vikport med fabriksmonterat Stallpaket och Faac-motorer.
2. Porten är försedd med en av vid tiden för beställning och tillverkning gällande standardkulörer.
3. Porten har använts för sitt ändamål, att fungera som ett klimatskydd i ett passagesystem för gods och personal.
4. Porten ej utsatts för någon annan form av påverkan än den belastning som krävs för att manövrera en rätt installerad och
underhållen port och den belastning som uppkommer av vind.
5. De service-, rengörings- och underhållsåtgärder som föreskrivs i Manualen har utförts och dokumenterats i Manualens
underhållsprotokoll.
6. Att de reservdelar som monteras är Pridos originalutförande. Garantin på reservdelen i sig sträcker sig fram till slutdagen
för portens ursprungliga garantitid.
7. Porten sitter monterad norr om den 37:e breddgraden
8. Ansamlingar av smuts eller andra avlagringar regelbundet har tvättats bort från portblad och beslag enligt gällande regler
i Manualens underhållsinstruktioner.
9. Manuell port inte monterats på sådan plats där temperaturen kontinuerligt överskridit +70 grader.
10. Maskindriven port har monterats i ett utrymme där inomhustemperaturen hålls mellan +40 och –10 grader Celsius.
11. Full betalning för porten och eventuellt montage erlagts till Prido AB.
12. Porten öppnats max 200 000 gånger.

Garantiåtagande och reklamation
händelse av fel skall skriftlig reklamation lämnas till Prido AB inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts,
dock senast före garantitidens utgång. Vid reklamation äger Prido AB rätt att låta opartisk person undersöka felet. Sedan Prido
AB mottagit reklamation enligt ovan skall Prido AB inom skälig tid och på egen bekostnad avhjälpa fel som omfattas av denna
garanti. Denna garanti begränsar på intet sätt köparens rättigheter och de påföljder som följer av tvingande lag,
såsom rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag, rätt att hålla inne betalningen, eller ersättning för att avhjälpa felet eller
häva köpet.

Ladda ner ”Garantiblad för tvätthallsportar.pdf”