Integritetspolicy | PRIDO AB

Behandling av personuppgifter

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver dina personuppgifter för att uppfylla lagar och vårt garantiansvar. Vi behöver också dina personuppgifter för att kunna genomföra en kreditupplysning i samband med ett köp och för att ge dig bra service i form av information och uppföljning.

Du är inte skyldig att lämna dina uppgifter till oss, men om du inte gör det är det inte säkert att vi kan erbjuda dig alla våra tjänster och produkter.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund eller ett avtal. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Fotografier
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger

Inga personuppgifter behandlas utifrån ett automatiserat beslutsfattande eller genom profilering.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi strävar efter att enbart behandla personuppgifter när det finns rättslig grund. Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge som det behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt i samband med köp eller anställning
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har utarbetade rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi upprättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har en policy för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om radering har lämnats utPersonuppgiftsansvarig beslutar om rätten till radering.

  Kravet på register

  Prido AB anser sig inte omfattas av kravet på register då vår uppgiftsbehandling:

 • Inte är regelbunden
 • Inte är ett hot mot människors rättigheter och friheter
 • Inte gäller känsliga uppgifter eller belastningsregister
 • Kravet på dataskyddsombud

  Prido AB anser sig inte omfattas av kravet på dataskyddsombud då:

 • Vi inte är en myndighet eller en folkvald församling, det vill säga ett offentligt organ
 • Vi inte har som kärnverksamhet att regelbundet, systematiskt och i stor omfattning övervakar enskilda personer
 • Vi inte har som kärnverksamhet att behandla känsliga personuppgifter eller uppgifter om brott i stor omfattning

Ansvar

Prido AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter kontakta Prido på telefon 0512-29590.

Prido tar inte ansvar för eller garanterar produktens kvalitet, dess funktionalitet, eller tillgänglighet på vår webbplats eller dess innehåll. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i vårt utbud eller eventuella felaktigheter som kan ha förekommit i texterna på vår hemsida. Färger och material kan avvika från deras verkliga utseende.

Vid hänvisningar till externa webbsidor tar vi inte ansvar för innehållet eller materialet på dessa sidors hemsidor.

Om Cookies

En cookie, även känd som webbkaka, är en liten fil som sparas på din enhet, innehållande information för att förbättra din webbupplevelse. Personlig information samlas inte in via cookies. Om du föredrar att inte acceptera cookies kan detta justeras i din webbläsares inställningar.

Gör din upplevelse bättre

På prido.com använder vi cookies för att förbättra funktionaliteten på vår webbplats för våra besökare. Genom att spara dina inställningar eller val i en cookie, behöver du inte göra om dessa val vid återbesök. Cookien berättar för webbplatsen att du har besökt oss tidigare och vilka val du gjort, vilket sparar tid och gör ditt besök smidigare. Vid nya val uppdateras cookien automatiskt i din enhet för att spegla de senaste valen.

Lagstiftning kring cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) är vi skyldiga att informera besökare om att vår webbplats använder cookies och till vilket syfte de används.

Typer av Cookies

På prido.com används två sorters cookies. Den första typen är temporär och försvinner när du stänger din webbläsare. Den används exempelvis vid besök på prido.com. Den andra typen av cookie sparas som en fil på din enhet under längre tid och är till för återkommande besök. Denna typ används bland annat för att komma ihåg dina inställningar. Vi sparar inte personlig information via cookies, och informationen kan inte användas för att spåra individuella besökare.

Hur du undviker cookies

Om du inte önskar acceptera cookies kan du anpassa detta i din webbläsares inställningar. Detta kan leda till att vissa delar av webbplatsen inte blir tillgängliga. Du kan ställa in din webbläsare för att antingen automatiskt avvisa cookies eller fråga dig varje gång en webbplats vill spara en cookie på din enhet. Det är också möjligt att radera tidigare lagrade cookies genom webbläsarens inställningar. För mer information, se webbläsarens hjälpsidor.

Marknadsföring

Google Ads (konverteringsspårning) och Remarketing

Vi använder Google Ads Conversion Tracking och Remarketing på denna webbplats, som drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Ads är ett onlineannonseringssystem som gör det möjligt för oss att marknadsföra och optimera våra tjänster och produkter.

Genom Google Ads Conversion Tracking och Remarketing kan vi spåra specifika användaråtgärder som inträffar efter att ha klickat på vår Google Ads-annons. Detta verktyg gör det möjligt för oss att mäta effektiviteten i våra reklamkampanjer, utvärdera framgången med olika reklamåtgärder och förbättra vår webbplats tillsammans med våra reklamaktiviteter.

Annonser visas baserat på sökfrågor på webbplatser i Googles annonsnätverk. Dessutom använder vi Ads Remarketing Lists för sökannonser. Detta gör det möjligt för oss att anpassa sökannonskampanjer för användare som tidigare har besökt vår webbplats. Genom dessa tjänster kan vi kombinera våra annonser med vissa sökord eller visa annonser för tidigare besökare, till exempel annonseringstjänster som besökare har tittat på på vår webbplats. Därför kan vi visa intressebaserad annonsering på andra webbplatser inom Googles annonsnätverk (som ”Google-annonser” inom Googles sökning eller på andra webbplatser).

Vid varje besök på vår webbplats där en Google Ads-komponent är integrerad samlas information om de åtgärder du vidtar in och överförs till Google för att utvärdera relevansen och effektiviteten hos våra annonser. Om du samtidigt är inloggad på Google kopplas denna information direkt till ditt Google-konto.

För konverteringsspårning lagras cookies på din enhet, som upphör att gälla efter 30 dagar. Du har möjlighet att invända mot datalagring genom konverteringsspårning genom att inaktivera användningen av cookies i dina webbläsarinställningar.

Användningen av Google Ads Conversion Tracking och Remarketing sker endast med ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 Para. 1 lit. a GDPR. För mer information om integritet på Google, vänligen besök: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

DoubleClick

Denna webbplats innehåller komponenter från DoubleClick by Google. DoubleClick är ett varumärke från Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland), under vilket särskilda onlinemarknadsföringslösningar marknadsförs till reklambyråer och utgivare.

DoubleClick by Google överför data till DoubleClick-servern med varje intryck samt med klick eller andra aktiviteter. Var och en av dessa dataöverföringar utlöser en cookie-begäran till din webbläsare. Om webbläsaren accepterar denna begäran placerar DoubleClick en cookie på ditt IT-system. Syftet med cookien är att optimera och visa reklam. Cookien används bland annat för att servera och visa användarrelevant reklam och för att skapa rapporter om reklamkampanjer eller för att förbättra dem. Dessutom används cookien för att undvika att samma annons visas flera gånger.

DoubleClick använder ett cookie-ID, som krävs för att behandla det tekniska förfarandet. Cookie-ID:t behövs t.ex. för att visa en annons i en webbläsare. DoubleClick kan också använda cookie-ID:t för att registrera vilka annonser som redan har visats i en webbläsare för att undvika dubbla placeringar. Dessutom gör cookie-ID det möjligt för DoubleClick att registrera konverteringar.

En DoubleClick-cookie innehåller inga personuppgifter. En DoubleClick-cookie kan dock innehålla ytterligare kampanjidentifierare. En kampanjidentifierare används för att identifiera de kampanjer som du redan har varit i kontakt med.

Varje gång du öppnar en av de enskilda sidorna på denna webbplats som drivs av oss och på vilken en DoubleClick-komponent har integrerats, får webbläsaren på ditt IT-system av respektive DoubleClick-komponent att överföra data till Google för onlineannonsering och avräkning av provisioner. Som en del av denna tekniska process får Google kunskap om data som Google också använder för att generera provisioner. Google kan bland annat spåra att du har klickat på vissa länkar på vår webbplats.

Du kan när som helst förhindra DoubleClick och vår webbplats från att ställa in cookies genom att justera dina webbläsarinställningar i enlighet därmed. Dessutom kan cookies som redan har placerats när som helst raderas via webbläsaren eller andra program.

Dessa bearbetningsoperationer utförs endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med art. 6 (1) lit. a GDPR.

Integritetspolicyn för DoubleClick by Google kan läsas på https://policies.google.com/?hl=en.

Microsoft Ads (tidigare Bing Ads)

Vi har integrerat Microsoft Advertising-komponenter på denna webbplats. Microsoft Advertising drivs av Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521.

Microsoft Advertising är ett onlineannonseringssystem som gör det möjligt för oss att marknadsföra och optimera våra tjänster och produkter. Genom Microsoft Advertising, särskilt konverterings- och spårningsverktyget, kan vi spåra vissa användaråtgärder som inträffar efter att du har klickat på vår Microsoft Bing-annons.

Vid varje anrop till en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av oss och där en Microsoft Advertising-komponent har integrerats, samlas information om de åtgärder som du utför in och överförs till Microsoft för utvärdering av relevansen och effektiviteten hos våra annonser. Microsoft och vi kan identifiera att någon klickade på en annons, omdirigerades till vårt online-erbjudande och nådde en förutbestämd målsida (så kallad konverteringssida).

Med hjälp av remarketinglistor som skapats baserat på besökarnas aktiviteter på vår webbplats kan vi dessutom segmentera målgrupper och sedan optimera våra Bing-annonskampanjer baserat på dessa segment.

Dessa processer utförs endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 (1) lit. a GDPR.

Om du inte vill delta i spårningsprocessen för Bing Ads kan du avaktivera den nödvändiga inställningen av en cookie i dina webbläsarinställningar eller använda Microsofts opt-out-sida: choice.microsoft.com/en-GB/opt-out.

För ytterligare information om dataskydd och de cookies som används av Microsoft Bing Ads, kan du hitta Microsofts sekretesspolicy på: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

Microsoft lagrar uppgifterna under en period på högst 180 dagar.

Google Analytics

På våra webbplatser använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/sv/about/), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”). I detta sammanhang skapas pseudonymiserade användningsprofiler och cookies (se punkt ”Cookies”) används. Den information som genereras av kakan om din användning av denna webbplats, t.ex.

 1. typ/version av webbläsare,
 2. det använda operativsystemet,
 3. hänvisnings-URL (den tidigare besökta sidan),
 4. värdnamnet för den dator som använder den (IP-adress) och
 5. tiden för serverförfrågan,

överförs till en Google-server i USA och lagras där. Informationen används för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster i samband med användningen av webbplatsen och Internet för marknadsundersökningar och för att utforma dessa internetsidor i enlighet med kraven. Denna information kan också överföras till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter för vår räkning. Under inga omständigheter kommer din IP-adress att sammanföras med andra uppgifter från Google. IP-adresserna anonymiseras så att en tilldelning inte är möjlig (IP-maskning).

Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

Dessa behandlingar kommer endast att utföras om du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6.1 a GDPR.

Dessutom kan du förhindra insamling av de uppgifter som genereras av kakan och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) samt behandling av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera ett webbläsartillägg (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv).

Som ett alternativ till webbläsartillägget, särskilt för webbläsare på mobila enheter, kan du också förhindra insamlingen av Google Analytics genom att klicka på följande länk: Inaktivera Google Analytics. En opt-out-cookie kommer att sättas som förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. Opt-out-cookien är endast giltig i denna webbläsare och endast för vår webbplats och lagras på din enhet. Om du raderar cookies i denna webbläsare måste du ställa in opt-out-cookien igen.

Du kan läsa Google Analytics sekretesspolicy på följande adress: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

Vi har dessutom ställt in Enhanced Conversion (förbättrade konverteringar). Detta är en funktion som förbättrar konverteringsspårningens noggrannhet samtidigt som användarens integritet skyddas genom att utöka befintliga konverteringstaggar med hashad förstapartskonverteringsdata från webbplatsen. Att hasha förstapartsdata innan de skickas till Google Ads säkerställer användarens integritet genom att personlig information, som namn och e-mailadress, skyddas.

För att optimera innehållet på vår webbplats och mäta framgången för annonskampanjer, spårar vi med hjälp av Google Analytics och Google Ads beteendet hos våra webbplatsbesökare. Spårningen sker naturligtvis endast om du har gett ditt samtycke via cookie-bannern.

Vi vill också påpeka att om inget samtycke har getts till personlig spårning kommer en icke-personlig och cookiefri analys att ske. Följande data behandlas:

Funktionsbaserad information (t.ex. rubriker som passivt lagts till av webbläsaren):

 • Tidsstämpel
 • Användaragent
 • Hänvisningsadress

Aggregerad eller icke-personlig data:

 • En indikation på om den aktuella sidan eller en föregående sida under användarens navigering på webbplatsen innefattar information om annonsklick i webbadressen (till exempel GCLID eller DCLID)
 • Boolesk information om samtyckesstatus
 • Slumptal som genereras vid inläsning av respektive sida På så sätt kan vi förstå flödet av besökarna till vår webbplats (men inte individuellt användningsbeteende).

Kunddata överförs endast till Google om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida behandling av dina data. Mer information om Googles dataskyddsåtgärder i relation till Kundmatchning finns här: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=sv&ref_topic=10550182

På nedan angivna internetadress finner du mer information om Googles dataskyddsbestämmelser: https://policies.google.com/privacy?gl=en&hl=sv

Google Tag Manager

Vi använder tjänsten Google Tag Manager från Google. ”Google” är en företagsgrupp som består av Google Ireland Ltd (leverantör av tjänsten), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland samt Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA och andra dotterbolag till Google LLC.

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google. Google Tag Manager är en hjälptjänst och behandlar själv personuppgifter endast för tekniskt nödvändiga ändamål. Google Tag Manager tar hand om laddningen av andra komponenter som i sin tur kan samla in uppgifter. Google Tag Manager har inte tillgång till dessa uppgifter.

Dessa behandlingar utförs uteslutande när uttryckligt samtycke har lämnats i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. a GDPR.

Ytterligare information om Google Tag Manager samt Googles sekretesspolicy finns på följande adress: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Webbplatsanalys

Microsoft Clarity

Vi har integrerat Microsoft Clarity-komponenter på denna webbplats. Det operativa företaget är Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsoft Clarity är ett webbanalysverktyg som behandlar data, inklusive överföring av data till USA, där en adekvat nivå av dataskydd inte finns. Microsoft använder standardavtalsklausuler för att säkerställa efterlevnad av europeiska dataskyddsstandarder.

Varje gång en sida på vår webbplats med Microsoft Clarity-komponenter öppnas, initieras databehandling av Microsoft. Microsoft kan ta emot, bearbeta och använda information om användningen av vår webbplats för analys av användarbeteende. Detta kan omfatta information som klickbeteende, rullningsbeteende och andra interaktioner mellan besökare på vår webbplats. Mer information om databehandling av Microsoft Clarity finns i Microsofts sekretesspolicy som finns tillgänglig här.

Behandlingen utförs endast med ditt uttryckliga samtycke enligt Art. 6 (1) lit. a GDPR. Mer information om Microsofts standardavtalsklausuler finns här. Användningen av Microsoft Clarity medför risker på grund av dataöverföring till länder utan en adekvat EU-nivån för dataskydd, men Microsoft åtar sig att följa europeiska dataskyddsstandarder.

Microsoft lagrar de insamlade uppgifterna under en period på 30 dagar. Efter denna period raderas uppgifterna automatiskt.