Takskjutportar

Tekniska specifikationer

Takskjutport

Bildgalleri

Prisförfrågan

Varför du ska köpa Alpha takskjutportar

 • Tillverkas helt måttbeställd i en mängd olika utföranden

 • Motorer och styrningar från Europas största och ledande tillverkare, Tyska GFA

 • 2 års garanti

 • Korta leveranstider och hög leveranssäkerhet

 • Torsionsfjädrar dimensionerade för 30 000 öppningscykler

 • Portarna är utformade i enlighet med och CE-märkta mot den gällande portstandarden EN13241.

Takskjutportar

Takskjutportar från holländska Alpha Deuren är av ett resultat av den modernaste design och produktionsteknik som finns tillgänglig inom konceptet takskjutportar. De är robusta och exceptionellt slitstarka. Genom att använda olika portsektionshöjder på panelerna kombinerat med olika höjder på topprofilen av naturanodiserad aluminum anpassas porthöjden optimalt till varje öppning. Dess förstärkningar och infästningspunkter är väl tilltagna vilket leder till att porten är en kvalitetprodukt som tål tuff användning. Portens beslag och skenor är galvaniserade men går även att få för mer krävande miljöer såsom stall och tvätthallar. Takskjutportarna bidrar också genom sin design till att lyfta utseendet på de flesta byggnader samtidigt som den reducerar energi- och underhållskostnader. Alphas takskjutport uppfyller självklart också alla gällande tekniska regler beträffande säkerhet och användning.  Den kan utformas för både manuell och motordriven manövrering. Porten går att förse med två varianter av isolerplastfönster eller helglasad portsektion.

Takskjutportar

Takskjutportar

Bildgalleri, klicka här för fler bilder.

Takskjutportar
Takskjutport
Takskjutportar
Takskjutport
Takskjutportar
Takskjutport

Broschyrer takskjutport

Teknisk fakta – Alpha, takskjutportar

CE-Märkning
Alla takskjutportar CE-märks mot Byggproduktförordningen enligt gällande
standard EN13241. Motordrivna CE-märks också mot Maskindirektivet,
Lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet.

Isolervärde
U-värde ISO 40 mm sektionsport
5 000 x 5 000 mm: 1,02 W/m2K


U-värde för ALU 40 mm sektionsport
5 000 x 5 000 mm: 3,87 W/m2K


U-värde ISO 60 mm sektionsport
5 000 x 5 000 mm: 0,77 W/m2K


U-värde ISO 80 mm sektionsport
5 000 x 5 000 mm: 0,49 W/m2K

Lufttäthet
Klass 2 enligt EN12426.

Vattentäthet
Klass 2 enligt EN12425.

Vindlastkapacitet
Klass 3 enligt EN12444 och
EN12424.

Säkerhet och certifiering
Säkerhet har varit en viktig del i utvecklingsarbetet och portarna är utformade i enlighet med och CE-märkta
mot den gällande portstandarden EN13241.
Till exempel är portarna försedda med:
– Skydd mot vajerbrott
– Fjäderbrottsskydd
– Vajerslakskydd på motordrivna portar
– Urspårnings och fingersäkra skenor
– Fingersäkra sektionsskarvar på portar lägre än 2,5 m
– Optisk klämmskyddslist på motordrivna portar
– Överlastningsskydd som förhindrar att man ”åker med“ porten upp.

Sidoutrymmen
Min 250 mm fritt utrymme från portöppning vid motorsidan. Mått i övrigt enligt standard för takskjutporten.

Öppningshastighet
Varierande beroende på portstorlek och beslagalternativ. Standard motorerna går med 24 varv/min vilket motsvarar 0,15 – 0,25 m/s. De varvtalsstyrda motorerna går att köra med 65 varv/min vid öppning och 30 varv/min vid stängning ned till 2,5 meters öppning

Nödmanövrering
Manuellt via handkedja, länkväxel, integrerad i motorn.

Driftspänning, nätanslutning
3-fas 400V, T10A via med som standard ansluten CEE-kontakt.
Frekvensstyda motorer 3-fas 400V.

Motor, skyddsklass
3-fas el-motor på 0,37 kW 50Hz. Skyddsklass IP65. Temperaturområde från –10 °C till +40 °C.  Motorfäste ingår.

Frekvensstyrd motor (Tillval)
1-fas 230V, kapslingsklass IP65

Kablage
Komplett kablage försett med plug-in kontakter. Optiskt klämskydd med kopplingsdosa monterad på port. Spiralkabel med plug-in-kontakter och fästen. Microbrytare till lås med anslutning till styrskåp via spiralkabel.

Extra säkerhetsfotocell
Levereras då användningsområde och placering så kräver.

Fönster – Alpha, takskjutportar

Takskjutporten kan förses med helglasade sektioner som görs av naturanodiserade aluminumprofiler och förses med 2-glas isolerplastfönster.
ISO-sektionsportarna kan förses med plexiglasfönster för ökat naturligt ljus och förbättrad siktbarhet. Standardfönstren är avlånga, med raka eller avrundade hörn och enkel eller isolerande dubbelruta. 
Helglasad alu portAlu sektion med fönster

Kulörer, färger – Alpha, takskjutportar

En industriports färg har givetvis stor betydelse för totalintrycket av byggnaden.

Alphas interna sortiment erbjuder 12 vanliga RAL-färger, kontakta Prido för fler färger.
RAL 3000RAL 5003RAL 5010RAL 6009
RAL 7005RAL 7016RAL 8014RAL 9002
RAL 9005RAL 9006RAL 9007RAL 9010

Projekteringsvägledning – Alpha, takskjutportar

Skensystemet för Alphaporten är unikt avseende profilernas utformning, materialval och finish. Användarens säkerhet, slitstyrka och pålitlighet är de huvudsakliga utgångspunkterna då skensystemen konstrureras.

T 240

Låglyft

= 240 mm
= daghöjd + 1 000 mm
Bredd max 6 500 mm

T 340

Låglyft

A = 350 mm
B = daghöjd + 750 mm
Bredd max 6 500 mm

T 400

Höglyft

A = lyft + 400 mm,
B = daghöjd – lyft + 600 mm

T 400 hF

Höglyft med nedsänkt fjäderpaket

 A = lyft + 200 mm
B = daghöjd – lyft + 600 mm
Bredd max 4 500 mm
Lyft min. 1 450 mm

T 450

Standardlyft

A = 430 – 510 mm
B = daghöjd + 650 mm

T 500

Vertikallyft 

A = daghöjd + 560 mm

T 500 hF

Vertikallyft med nedsänkt fjäderpaket

A = daghöjd + 400 mm
Bredd max 4 500 mm

Skensystem och beslag – Alpha, takskjutportar

Skensystemet för Alphaporten är unikt avseende profilernas utformning, materialval och finish.

Användarens säkerhet, slitstyrka och pålitlighet är de huvudsakliga utgångspunkterna då skensystemen konstrureras.

Allt tillverkas i Alpha-Deurens egna fabrik med senaste teknik. Materialet är galvaniserat och allt är sammansatt med skruv och muttrar för att underlätt vid underhållsarbeten.

Portarna går också att få med beslagningar avsedda för stallmiljöer och tvätthallar.

detalj_5 detalj_4 detalj_3 beslag_2 beslag_1 detalj_6

Garantitid
Denna garanti gäller i 2 år från dagen för då porten levererats av Prido AB.

Garantins omfattning
Garantin gäller för Alphaportens samtliga delar, med undantag för nedan angivna slitagedelar. Garantin omfattar materialbrott, konstruktionsfel, produktionsfel, onormala kulörförändringar, genomrost-ning i ytskikt eller andra korrosionsskador som kan komma att påverka portens funktion. Garantin omfat-tar också deformation som påverkar eller kan befaras komma att påverka portens funktion.
Garantin omfattar ej skador som uppkommer på portens slitagedelar, vid norma Save l användning. Slitagedelarna ska bytas enligt gällande underhållsinstruktioner, med intervall som uppges i till porten bifogad användarmanual (”Manualen”). Slitagedelarna är styrrullar, torsionsfjädrar, vajrar och tätningslis-ter mot golv och vägg.
Garantin omfattar ej heller skador eller följdskador orsakade av installatören, brukaren eller tredje man.

Garantin gäller under förutsättning att:

 1. Porten inte sitter monterad i särskilt korrosiv eller aggressiv miljö, t.ex. i luft med hög salthalt, i konstant kontakt med vatten eller där korrosiva kemikalier, korrosiv rök, kondens, aska, cementdamm eller djurspillning kan påverka portens delar.
 2. Porten har använts för sitt ändamål, att fungera som klimatskydd i ett passagesystem för gods och personal.
 3. Porten ej utsatts för någon annan form av påverkan än den belastning som krävs för att manövrera en rätt installerad och underhållen port och den belastning som uppkommer av vind.
 4. De service, rengörings- och underhållsåtgärder som föreskrivs i Manualen har utförts och dokumenterats i manualens underhållsprotokoll.
 5. Porten sitter monterad norr om den 37:e breddgraden.
 6. Ansamlingar av smuts eller andra avlagringar regelbundet har tvättats bort från portblad och beslag enligt gällande regler i Manualens underhållsinstruktioner.
 7. Manuell port inte monterats på sådan plats där temperaturen kontinuerligt överskridit 70 grader.
 8. Maskindriven port har monterats i ett utrymme där temperaturen hålls mellan +40 och –10 grader Celsius.
 9. Full betalning för porten och eventuellt montage erlagts till Prido AB.

Garantiåtagande och reklamation
I händelse av fel skall skriftlig reklamation lämnas till Prido AB inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts, dock senast vid garantitidens utgång. Vid reklamation äger Prido AB rätt att låta opartisk person undersöka felet. Sedan Prido AB mottagit reklamation enligt ovan skall Prido AB inom skälig tid och på egen bekostnad avhjälpa fel som omfattas av denna garanti.
Denna garanti begränsar på intet sätt köparens rättigheter och de påföljder som följer av tvingande lag, såsom rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag, rätt att hålla inne betalningen, eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet.

Ladda ner ”Garantiblad för Alpha takskjutport.pdf”