Arbetet med att renovera fastigheten har pågått under flera års tid och utvändigt är nu allt arbete klart bortsett från ny skylt som kommer inom ett par veckor. Nytt isolerande och bullerdämpande innertak, nytt yttertak, tilläggisolerade väggar samt ny plåt. Värmedämpande isolerglasrutor, nya portar samt helt ny entré.  Genom att satsa på material med högre isolerande förmåga minskar vi vår miljöbelastning då mindre energi behövs för uppvärmning samt att värmen stannar kvar i lokalen.

Efter renovering

Före renovering

Efter renovering