Produktnyheter

PriDrive med Boomerangbeslag som reducerar erfordrat sidoutrymme till 250 mm och samtidigt ger möjlighet att direkt från golvnivån frikoppla motorn för manuell manövrering. Boomerangbeslaget går enbart att få på 4-delade portar och med en maximal storlek om 4,5×4,8 m.

Läs mer här!

Revolid kommer fr.o.m. beställningar i oktober att levereras i ett reviderat utförande med svetsade kederlister i portens sidor för att öka dess tålighet mot tryckskillnader. Kederlisterna styr i integrerade spår i sidoprofilerna av aluminium. Porten är fortfarande enbart avsedd för inomhus placering men klarar efter förändringen avsevärt högre tryckskillnader mellan 2 olika utrymmen. Revolid får också en snabbare motor vilket gör att öppningshastigheten ökar till 1,8 m/s, att jämföra med nuvarande motor som öppnar med 1,15 m/s. Erfordrat sidoutrymme ökar från 80 till 100 mm och erfordrad överhöjd ökar från 420 mm till 500 mm.

Läs mer här!