Breddareinfälldgångdörrred

Från och med vecka 1616 levereras vår vikport Ecolid med en bredare infälld gångdörr.
Vi har gjort konstruktionsförändringar som medför stora förbättringar av vår infällda gångdörr.

Läs mer om Vikport Ecolid

  • Gångdörren blir 140 mm bredare mot tidigare.

  • Tröskeln blir 20 mm lägre mot tidigare.
  • I de flesta fall blir det lika stort glas i dörren som i övriga portblad.
  • Vi uppnår större flexibilitet då vi klarar infälld gångdörr i smalare portblad mot tidigare.

För ytterligare information, vänligen kontakta någon av våra säljare.