Vi har investerat i en helt ny Volvo FM11 med ett 13,6 m långt citytrailersläp för att framöver själva ansvara för transporterna.

Vi kommer att trafikera södra Sverige upp till och med Gävle och räknar med att ca 40% av vår totala volym kommer att kunna levereras med den egna lastbilen.

Syftet med investeringen är att kunna erbjuda konkurrenskraftigare fraktpriser, kunna ge Er som kunder bättre service i samband med lossning och förhoppningsvis eliminera transportskadorna.