Satsningen på ny maskinutrustning innebär en 70-procentig kapacitetsökning.

Satsningen på ny maskinutrustning innebär en 70-procentig kapacitetsökning.

Vi har till vår produktionsanläggning för vikportar beställt en omfattande maskinutrustning för att kapa, bearbeta och automatiskt montera förstärkningar
i aluminiumprofiler och ett helautomatiserat tunnplåtvalsverk.

Utrustningen kommer att levereras av PV Systems i Tidaholm och investeringen uppgår totalt till 7,5 miljoner kronor.

Investeringen kommer leda till att vi ökar kapaciteten, inom den avdelning som kallas bladbyggnad, med 70 %.

– En oerhört viktig satsning för att ytterligare stärka vår konkurrenskraft och samtidigt klara ökad efterfrågan och planerad tillväxt både inom Sverige och på export. Att vi gör investeringen här i Tråvad är ett naturligt steg i vår långsiktiga strategi, att ha full kontroll på hela processen från utveckling och försäljning till produktion och montage, säger Krister Andero, VD Prido.

Installationen kommer att ske runt årsskiftet 2014-2015 och hela utrustningen placeras i vår befintliga fabrik i Tråvad.