Prido AB har beställt en omfattande maskinutrustning för att bearbeta, vända och montera komponenter och paketera de industriportar vi tillverkar. Allt utförs enligt principen om ett löpande band. Investeringen är på 5,5-6 miljoner och utrustningen kommer att levereras av PV-system i Tidaholm. Installationen kommer att ske runt årsskiftet 2013-2014 och hela utrustningen placeras i befintlig fabrik här i Tråvad. Investeringen kommer leda till att vi ökar vår kapacitet med industriportar, genom den avdelning som vi kallar slutmontering, med 100%.

” En oerhört viktig satsning för att ytterligare stärka vår konkurrenskraft och samtidigt klara ökad efterfrågan och planerad tillväxt både inom Sverige och på export. Att vi gör investeringen här i Tråvad är ett naturligt steg i vår långsiktiga strategi, att ha full kontroll på hela processen från utveckling och försäljning till produktion och montage.”
/ Krister Andero, VD Prido AB