Vedlikeholdskostnadene

En av foldeportens fremste styrke

Alla porter behøver ett visst vedlikehold for å fungere optimalt, men er du klar over den store kostnadsforskjellen mellom foldeporter og leddheiseporter, de to vanligste portvariantene på markedet. Ecolidporten er konstruert for å minimere vedlikeholdskostnadene. Den er testet og godkjent for mer enn en million åpningssykluser, serviceintervallene ligger på 36 måneder for manuelle porter og 18 måneder for motordrivne. Alla deler er nøye utvalgte og optimaliserte for å klare mange års bruk uten behov for å byttes eller vedlikeholdes.

3.465:-

ECOLID – manuell

6.930:-

ECOLID – motordriven

11.550:-

LEDDHEISEPORT – motordriven

ECOLID – manuell

Service og reisekostnad montør
hver 36. måned:

1155:-/gang, 3 ganger/10 år

Total kostnad = 3.465:-

ECOLID – motordriven

Service og reisekostnad montør
hver 18. måned:

1155:-/gang, 6 ganger/10 år

Total kostnad = 6.930:-

LEDDHEISEPORT – motordriven

Service og reisekostnad montør
hver 12. måned:

1155:-/gang, 10 ganger/10 år

Total kostnad = 11.550:-

KONTROLL AV BESIKTNINGSORGAN:

0:-/gang,

Total kostnad = 0:-

KONTROLL AV BESIKTNINGSORGAN:

1.000:-/gang, 5 ganger/10 år

Total kostnad = 5.000:-

KONTROLL AV BESIKTNINGSORGAN:

1.000:-/gang, 5 ganger/10 år

Total kostnad = 5.000:-

BYTTE AV TEFLONHYLSER OG SLEPELIST:

Bytts vanligvis 1 gång/10 år

Materiell 398:-, arbeid 1.800:-

Total Kostnad = 2.198:-

BYTTE AV TEFLONHYLSER OG SLEPELIST:

Bytts vanligvis 1 gång/10 år

Materiell 398:-, arbeid 1.800:-

Total kostnad = 2.198:-

BYTTE AV
TORSIONSFJÄDRAR:

Byttes vanligvis efter 25.000 åpninger

Materiell 10.400:-, arbeid 3.600:-

Total kostnad = 14.000:-

    BYTTE AV VAIERE, SIDERULLER OG SIDETETTNING:

Bytte vanligvis etter 50.000 åpninger

Materiell 1.520:-, arbeid 1.800:-

Total kostnad = 3.320:-

 Totalkostnad 10 år = 5.663:- Totalkostnad 10 år = 14.128:- Totalkostnad 10 år = 33.870:-

Forutsetninger:

Porter 4×4 m, 20 åpninger per dag, 250 dager/år, timekostnad 600 sek, avstand till servicefirma 30 km, 85,-/mil, 10 års bruk. Det forutsettes at kontroll av besiktningsorgan gjennomføres i sammenheng med andra besiktninger på samme driftsted. Ecolidens materiellkostnader følger Prido AB:s reservedelsprisliste. Leddheiseportens reservedelspriser baseres med priser fra etablerte servicefirmaer.