ståldør

Varför du ska köpa Ecolid ståldörr:

 • Minimala underhållsbehov

 • Utvecklad och tillverkad i Sverige

 • CE-märkt enligt Europastandarden EN14351-1

 • Tillverkas helt måttbeställd i flera olika utföranden

 • Lufttäthetsklass 4 enligt EN12207

 • Rostskydd i toppklass

 • Lufttäthetsklass 4 enligt EN12207

 • Baserad på Sveriges mest sålda vikport, Ecolidporten

 • Design och finish i toppklass

 • Korta leveranstider och hög leveranssäkerhet

 • Ca 40 % bättre u-värde i jämförelse med dörrar av stålramskonstruktion

 • Bruten köldbrygga i karmen

 • Vridstyv aluminiumkarm med integrerade spår för tätningslister

 • Finns i standardutförande för omgående leverans

 • Kraftigt återfjädrande trycke ingår som standard

 • Justerbart säkerhetsslutbleck är standard

 • 7 års garanti

 • Inbrottsskyddsklassificerad i klass RC2 enligt EN1627

 • Enkel och snabb att montera via medlevererad karmskruv och i karmen monterade justerhylsor.

Ståldør i karm

Ecolid Ståldør er basert på industriporten med samme navn, og er i likhet med den et svært godt økonomisk og miljømessig alternativ, med god finish og et minimalt vedlikeholdsbehov. Materialvalg, overflatesjikt og design er harmonisert med industriportene for å gi optimale arkitektoniske løsninger når porter og dører plasseres i forbindelse med hverandre. Selve døren passer for de fleste lokaler med litt høyere krav til design og finish, der de 11 standardfargene på overflaten også gir stor fleksibilitet. Festes i veggen med skruer og justerbare hylser for en rask og enkel montering. Lås, sluttstykke og håndtak er valgt for å gi god innbruddssikring og oppfylle våre høye designkrav. Døren er CE-merket mot byggevaredirektivet CPR i henhold til gjeldende standard EN 14351-1.

bildegalleri

ståldør
ståldører
ståldør
ståldører
ståldør
ståldører

Brosjyrer Ecolid ståldør

Detaljerte fakta for Ecolid ståldør i karm

CE-merking

Samtlige dører er CE-merket mot byggevaredirektivet i henhold til gjeldende standard EN 14351-1.


Isolasjonsverdi

U-verdi 2,2 W/(m2/K ) beregnet i henhold til EN 10077-2


Lufttetthet

Klasse 4 i henhold til EN12207


Stengekraft

Klasse 2 i henhold til 12046-2


Vanntetthet

Klasse 3B i henhold til EN 12208


Vindbelastningskapasitet

Klasse 3 i henhold til EN 12210

Lås

Som standard utstyres gangdøren med Dorma DL 919-50, sluttstykke Dorma DS 9002.

Beslag montert på portbladene

Av stål, galvanisert og pulverlakkert for optimal rustbeskyttelse og finish.

Vindu

Isolerglassruter D4-12 Star argon i seks ulike standardstørrelser. Standard brysthøyde er ca. 1070 mm. Andre alternativer kan skaffes mot bestilling. 7 års garanti mot kondens mellom glasslagene. Vinduskarmer av naturanodiserte aluminiumprofiler med brutte kuldebroer.

7 års garanti

Se eget dokument med våre garantivilkår.

Dørblad

Prosesslaminerte sandwichpaneler. Tykkelse 50 mm. Maks størrelse på hvert dørblad er 1250 mm x 2440 mm. Ramme for innfesting av gummilister m.m. av strengpressede og naturanodiserte aluminiumprofiler. Forsterkninger av stål innstøpt i dørbladene som innfestingspunkter for gjenger, styremekanismer og andre komponenter.

Overflatekledning

Inn- og utside av varmgalvanisert stålplate. Finnes i elleve standardfarger.

Isolering

50 mm freonfri polyuretancelleplast for best mulig isoleringsegenskaper.

Tetninger

Alle tetningslister er av aldringsbestandige silikonlister.

Kulører og farger på Ecolid industriporter og ståldør

Fargen på en ståldør har selvfølgelig svært stor betydning for totalinntrykket av bygningen.
Alle Ecolid industriporter og ytterdorr  kles med stålplate.

Sølv 045
RAL: 9006

Blå 558
RAL: 5009

Rød 758
RAL: 3009

Chocolate brown 434
RAL: 8017

Skoggrø 874
RAL: 6003

Blygrå 036
RAL: 7024

Antrasitt 035
RAL: 7016

Svart 015
RAL: 9005

Gråhvit 022
RAL: 7044

Hvit 010
RAL: 9010

Grafitt 044
RAL: 9007

Legg merke til at fargen på dataskjermen kan avvike fra den virkelige nyansen. For eksakt farge, ta kontakt med oss for en fargeprøve.

Malinglagenes oppbygning

 1. Stålplate
 2. Sinksjikt
 3. Passiviseringssjikt
 4. Grunning (primer)
 5. Polyesterlakk 10 µm
 6. Baksidemaling 10 µm

Prosjektinstruks ståldør i karm

Standardstørrelser ståldør  i karm (gjelder dagsmål)

900 x 2100 mm
1000 x 2100 mm
1200 x 2100 mm

Dør i C-karm (foringslistet)

C-ramme med foringsdannende stripe (valgfritt, montert av kunde)

GARANTIVILKÅR – ECOLID

Garantitid
Garantien gjelder i 7 år fra dagen porten levereres av Prido AB

Garantiens omfang
Garantien gjelder for Ecolidportens samtlige deler, med unntak for slitasjedeler.
Garantien omfatter materialbrudd, konstruksjonsfeil, produksjonsfeil, unormale fargeforandringer, gjennomrustning i yttersjikt eller andre korrosjonskader som kan påvirke portens funksjon.
På elektronikk gjelder 2 års full funksjonsgaranti. Deretter erstattes defekt elektronikkdel med tilsvarende ny enhet.
Garantien omfattar ikke skader som omfatter portens slitasjedeler. Slitasjedelene skal byttes i henhold til gjeldende vedlikeholdsinnstruksjoner, som kommer frem av porten brukermanual (”Manualen”). Hvilke slitasjedeler det gjelder kommer frem i Manualen.
Garantien omfatter ikke skader forårsaket av elektriske overspenninger, f.eks lynnedslag o.l.
Garantien omfatter heller ikke skader eller følgeskader forårsaket av installatøren, brukeren eller tredje part.

Garantien gjelder under forutsetning av:

 1. Porten ikke sitter montert i særskilt korrosivt eller aggressivt miljø, f.eks. i luft med høyt saltinnhold, i konstant kontakt med vann eller der korrosive kjemikalier, korrosiv røyk, kondens, aske, cementdamp eller avføring fra dyr kan påvirke portens deler.
 2. Porten har en av standardfargene som gjaldt på tiden for produksjon av porten. For porter som er utstyrt med farger uten standardfarger gjelder 2 års garanti på selve lakksjiktet når det gjelder heft og fargebestandighet.
 3. Porten anvendes for sitt formål, å fungere som en klimabeskyttelse i et passasjesystem for gods og personell.
 4. Porten ikke utsettes for noen annen form av påvirkelse enn den belastningen som kreves for å manøvrere en riktig innstallert og vedlikeholdt port og den belastning som kommer av vind.
 5. De service-, rengjørings- og vedlikeholdsrutinger som beskrives i Manualen er utført og dokumentert i Manualens vedlikeholdsprotokoll.
 6. At de reservdeler som monteras er Pridos originale. Garantien på reservdelen i seg selv gjelder frem til til sluttdagen for portens opprinnelige garantitid.
 7. Porten sitter montert nord for den 37` breddegrad.
 8. Oppsamling av støv eller annet regelmessig har blitt vasket bort fra portblad og beslag i henhold til gjeldende regler i Manualens vedlikeholdsinnstruksjoner.
 9. Manuell port ikke monteres på et sted hvor temperaturen kontinuerlig overskrider +70 grader.
 10. Maskindriven port er montert på en lokasjon der innendørstemperaturen holdes mellom +40 og –10 grader Celsius.
 11. Full betaling for porten og eventuellt montage er betalt inn til Prido Norway AS/ Prido AB
 12. Porten åpnes maks 1 000 000 ganger.

Garanti og reklamasjon
Ved hendelse av feil skal skriftlig reklamation sendes til Prido AB/Prido Norway AS innen rimelig tid etter  at feilen oppdages eller burde vært oppdaget, senest før garantitidens utgang. Ved reklamasjoner eiger Prido AB retten til å la en upartisk person undersøke feilen. Når Prido AB har mottatt reklamasjon i henhold til ovenstående tekst skal Prido AB innen rimelig tid og på egen bekostning rette feil som omfattes av denne garanti. Denne garanti begrenser på ingen måte kjøperens rettigheter som følger kjøpsloven,
som rett till tilbakebetaling, prisfradrag, rett til å holde tilbake betaling eller kompensasjon for å rette feilen eller avbryte kjøpet.
Ladda ner «Garantiblad för Ecolid vikport 121101.pdf»