Leddheiseporter

Leddheiseporter fra Alpha Deuren er et resultat av den mest moderne designen og produksjonsteknologien som er tilgjengelig innen konseptet leddheiseporter. De er robuste og ekstremt slitesterke. Ved å bruke ulike portseksjonshøyder på panelene kombinert med ulike høyder på topp-profilen av naturanodisert aluminium, tilpasses porthøyden optimalt til hver åpning. Forsterkningene og festepunktene er solide, noe som gjør porten til et kvalitetsprodukt som tåler tøff bruk. Portens beslag og skinner er galvaniserte, men det finnes også spesialmodeller for mer krevende miljøer, for eksempel staller og vaskehaller. Med sin design bidrar leddheiseportene også til å forbedre utseendet på de fleste bygninger, samtidig som de reduserer energi- og vedlikeholdskostnadene. Alphas leddheiseport oppfyller naturligvis også alle tekniske krav til sikkerhet og bruk. Den kan utformes for både manuell og motorisert drift. Porten kan utstyres med to varianter av isolerplastvindu eller portseksjon med vindu.

industriportar

Be om tilbud

Bildegalleri

Kontakt oss

Leddheiseport

 • Lages etter mål i en rekke ulike utførelser

 • Motorer og styringer fra Europas største og ledende produsent, tyske GFA

 • 2 års garanti

 • Korte leveringstider og høy leveringssikkerhet

 • Torsjonsfjærer som er dimensjonert for 30 000 åpningssykluser

 • Portene er utformet og CE-merket i samsvar med gjeldende portstandard EN 13241.

Leddheiseporter

Takskjutportar

Bildegalleri

leddheiseporter
leddheiseporter
leddheiseporter

Brosjyrer

Tekniske fakta – Alpha, leddheiseporter

CE-merking
Alle leddheiseporter CE-merkes i tråd med byggevareforordningen i samsvar med gjeldende
standard EN13241. Motordrevne CE-merkes også i samsvar med maskindirektivet,
lavspenningsdirektivet og EMC-direktivet.

Isoleringsverdi
U-verdi ISO 40 mm seksjonsport
5000 x 5000 mm: 1,02 W/m2K


U-verdi for ALU 40 mm seksjonsport
5000 x 5000 mm: 3,87 W/m2K


U-verdi ISO 60 mm seksjonsport
5000 x 5000 mm: 0,77 W/m2K


U-verdi ISO 80 mm seksjonsport
5000 x 5000 mm: 0,49 W/m2K

Lufttetthet
Klasse 2, i samsvar med EN12426.

Vanntetthet
Klasse 2 i samsvar med EN12425.

Vindbelastningskapasitet
Klasse 3 i samsvar med EN12444 og
EN12424.

Sikkerhet og sertifisering
Sikkerhet har vært en viktig del av utviklingsarbeidet, og portene er utformet og CE-merket
i samsvar med gjeldende portstandard EN13241.
For eksempel er portene utstyrt med:
– beskyttelse mot vaierbrudd
– beskyttelse mot fjærbrudd
– beskyttelse mot vaierslakk på motoriserte porter
– avsporings- og fingersikre skinner
– fingersikre seksjonsskjøter på porter som er lavere enn 2,5 m
– optisk klemsikringslist på motoriserte porter
– overbelastningsvern som forhindrer at man «blir med» porten opp
.

Plass på sidene
Min. 250 mm plass fra portåpning ved motorsiden. Andre mål i samsvar med standard for leddheiseporten.

Åpningshastighet
Varierer avhengig av portstørrelse og beslagsalternativ. Standardmotorene går med 24 o/min, noe som tilsvarer 0,15–0,25 m/s. De turtallsstyrte motorene kan kjøres med 65 o/min ved åpning og 30 o/min ved stenging ned til 2,5 meters åpning.

Nødmanøvrering
Manuelt med håndkjetting, koblingsbryter, integrert i motoren.

Driftsspenning, strømforsyning
Trefase, 400 V, T10A via CEE-kontakt som er koblet til som standard.
Frekvensstyrte motorer trefase 400 V.

Motor, beskyttelsesklasse
Trefase elmotor på 0,37 kW 50Hz. Kapslingsgrad IP65. Temperaturområde fra –10 til +40 °C. Motorfeste medfølger.

Frekvensstyrt motor (ekstrautstyr)
Enfase 230 V, kapslingsgrad IP65

Kabling
Komplett ledningsnett med plug-in-kontakter. Optisk klemsikring med koblingsboks montert på port. Spiralkabel med plug-in-kontakter og fester. Mikrobryter til lås med tilkobling til styreskap via spiralkabel.

Ekstra sikkerhetsfotocelle
Leveres når bruksområde og plassering krever det.

Vindu – Alpha, leddheiseporter

Leddheiseportene kan utstyres med seksjoner av vindu som lages av naturlig anodiserte aluminiumsprofiler og utstyres med to-lags isolerplastvindu.
ISO-seksjonsportene kan utstyres med pleksiglassvindu for mer naturlig lys og forbedret sikkerhet. Standardvinduene er avlange, med rette eller avrundede hjørner og enkelt eller isolert dobbeltvindu.
Aluport med heldekkende vindu Aludel med vindu

Farger – Alpha leddheiseporter

En industriports farge er naturligvis svært viktig for bygningens totalinntrykk.

Alphas interne sortiment består av tolv vanlige RAL-farger, kontakt Prido for flere farger.
RAL 3000 RAL 5003 RAL 5010 RAL 6009
RAL 7005 RAL 7016 RAL 8014 RAL 9002
RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010

Prosjekteringsveiledning – Alpha, leddheiseporter

Skinnesystemet for Alpha-porten er unikt når det kommer til profilenes utforming, materialvalg og finish. Brukerens sikkerhet, slitestyrke og pålitelighet er de viktigste punktene når skinnesystemene blir konstruert.

T 240

Lav løfting

A = 240 mm
= daghøyde + 1000 mm
Bredde maks. 6500 mm

T 340

Lav løfting

A = 350 mm
B = daghøyde + 750 mm
Bredde maks. 6500 mm

T 400

Høy løfting

= løft + 400 mm
B = daghøyde – løft + 600 mm

T 400 hF

Høy løfting

A = løft + 400 mm
B = daghøyde – løft + 600 mm
Lyft min. 1 450 mm

T 450

Standardløfting

A = 430–510 mm
B = daghøyde + 650 mm

T 500

Vertikal løfting

A = daghøyde + 560 mm

T 500 hF

Vertikallyft med nedsänkt fjäderpaket

A = daghøyde + 400 mm
Bredde maks. 4500 mm

Skinnesystem og beslag – Alpha, leddheiseporter

Skinnesystemet for Alpha-porten er unikt når det kommer til profilenes utforming, materialvalg og finish.

Brukerens sikkerhet, slitestyrke og pålitelighet er de viktigste punktene når skinnesystemene blir konstruert.

Alt produseres ved Alpha-Deurens egen fabrikk ved hjelp av den nyeste teknologien. Materialet er galvanisert, og alt er montert med skruer og muttere for å forenkle vedlikeholdsarbeidet.

Portene kan også leveres med beslag for stallmiljøer og vaskehaller.

detalj_5 detalj_4 detalj_3 beslag_2 beslag_1 detalj_6

Garantiperiode
Denne garantien gjelder i to år fra den dagen porten ble levert av Prido AB.

Garantiens omfang

Garantien gjelder alle deler av Alpha-porten, bortsett fra slitedelene som er oppgitt nedenfor. Garantien dekker materialbrudd, konstruksjonsfeil, produksjonsfeil, unormale fargeforandringer, gjennomrusting i overflatelag eller andre korrosjonsskader som kan påvirke portens funksjon. Garantien dekker også deformering som påvirker eller som kan komme til å påvirke portens funksjon.
Garantien dekker ikke skader som oppstår på portens slitedeler ved normal bruk. Slitedelene må byttes i samsvar med gjeldende vedlikeholdsanvisninger, med intervall som angitt i portens brukerhåndbok. Slitedelene er styreruller, torsjonsfjærer, vaiere og tetningslister mot gulv og vegg.
Garantien dekker heller ikke skader eller følgeskader som skyldes montøren, brukeren eller tredjepart.

Garantien gjelder forutsatt at:

 1. Porten ikke er montert i et spesielt korroderende eller aggressivt miljø, for eksempel i luft med høyt salt innhold, i konstant kontakt med vann eller der korroderende kjemikalier, korroderende røyk, kondens, aske, sementstøv eller dyreekskrementer kan påvirke portens deler.
 2. Porten har blitt brukt til de tiltenkte arbeidsoppgavene, å fungere som klimabeskyttelse i et passasjesystem for gods og personell
 3. Porten ikke utsettes for annen påvirkning enn den belastningen som kreves for å kunne betjene en korrekt installert og vedlikeholdt port, og den belastningen som skyldes vind
 4. De service-, rengjørings- og vedlikeholdstiltakene som beskrives i håndboken, er utført og dokumentert i håndbokens vedlikeholdsprotokoll
 5. Porten er montert nord for 37. breddegrad
 6. Ansamlinger av smuss eller andre belegg regelmessig vaskes bort fra portblad og beslag i samsvar med gjeldende regler i håndbokens vedlikeholdsinstruksjoner
 7. Manuell port ikke er montert på et sted der temperaturen kontinuerlig overstiger 70 grader.
 8. Maskindrevet port er montert på et sted der temperaturen er mellom +40 og –10 grader Celsius.
 9. At Prido AB har fått full betaling for porten og eventuell montering

Garantikrav og reklamasjon
Ved feil skal skriftlig reklamasjon sendes til Prido AB innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, men senest ved garantiperiodens utløp. Ved reklamasjon har Prido AB rett til å la en upartisk person undersøke feilen. Når Prido AB har mottatt reklamasjon som beskrevet tidligere, skal Prido AB inne rimelig tid, og på egen regning, utbedre defekter som dekkes av denne garantien.
Denne garantien begrenser på ingen måte kjøperens rettigheter og andre bestemmelser som følger av gjeldende lovverk, for eksempel retten til avhjelp, ny levering, rabatt, rett til å tilbakeholde betaling eller erstatning for å avhjelpe feilen eller heve kjøpet.

Ladda ner «Garantiblad för Alpha takskjutport.pdf»