FOLDEPORTER

Visse bygg krever foldeporter med ekstra klasse. Bygg der design, funksjon og økonomi er like viktige aspekter å ta hensyn til. Som navnet antyder, er Ecolid et virkelig økonomisk og miljømessig sterkt alternativ, som samtidig har høy finish og minimale vedlikeholdsbehov. Så hvis du trenger en godt isolert, rimelig og stilig foldeport eller slagport, trenger du ikke lete lenger.

Be om tilbud

Teknisk spec

Kontakt oss

Lager varer

Bildgalleri

Dokument

STYRKEN TIL EN FOLDEDØR FRA PRIDO

 • Nordens mest solgte foldeport
 • Utviklet og produsert i Sverige
 • Langtidstestet for 1 million åpningssykluser
 • Lave vedlikeholdskostnader
 • Design og finish i toppklasse
 • Korte leveringstider og høy leveringssikkerhet
 • Omtrent 40% bedre U-verdi enn rammebygde foldeporter
 • Lufttetthetsklasse 4, luftlekkasje 1,8 m3/m2 h iht. EN12426
 • Enkel og rask å montere og demontere
 • Krever minimale side- og overhøyde
 • 7 års garanti
 • Rustbeskyttelse i toppklasse
 • Alle klemmerisiko elimineres
 • CE-merket i henhold til den europeiske standarden for porter EN13241
 • Produsert på bestilling i en rekke design

Produktfilm: Ecolid

Produktfilm: PriDrive

Montasjeintroduksjon

Ecolid før montering

vikportar

Logistikksenter
Manuelle foldeporter som sikrer lave driftskostnader

vikport

Industri
Nordens mest solgte foldeport til industrimiljø

vikportar

Servicelokal
Motoriserte dører med høy driftssikkerhet og rask åpning

vikport

Lantbruk
Robuste foldeporter med rustbeskyttelse i toppklasse

vikport

Logistikksenter
Manuelle foldeporter som sikrer lave driftskostnader

vikportar

Industri
Sveriges mest solgte port til industrimiljø

vikport

Servicelokal
Motoriserte dører med høy driftssikkerhet og rask åpning

vikportar

Lantbruk
Robuste foldeporter med rustbeskyttelse i toppklasse

FOLDEPORTER MED MOTOR

Motoriserte Industriporter har funnets lenge, men vår nye PriDrive løsning gir deg som porteier radikalt forbedret forutsetninger. Motorisert industriport har tidligere enten vært en dyr investering eller gitt et kostbart eierskap til at det nå blir det åpenbare industriport alternativet.

PriDrive Standard

En sterkt redusert investeringskostnad sammenlignet med andre motoriserte foldeporter på markedet. PriDrive standard har en åpnings- og lukketid på omtrent 11 sekunder. Den er tilgjengelig i 3-delt og 4-delt design. På PriDrive er det mulig å koble ut motoren direkte fra gulvnivå for manuell drift.

Max bredde: 5,08 m
Max høyde: 4,8 m
Max åpning: 23,15-23,75 kvm
Min sideplass: 390 mm
Min overhøyde: 420 mm

PriDrive Boomerang

PriDrive med boomerangbeslag reduserer den nødvendige sideplass til 290 mm og gir samtidig muligheten til å koble ut motoren direkte fra gulvnivå for manuell drift. Boomerangbeslag er bare tilgjengelig på firedelt port.

Max bredde: 4,5 m
Max Høyde: 4,8 m
Max åpning: 21,6 kvm
Min sideplass: 290 mm
Min overhøyde: 420 mm

Teknisk fakta for Ecolid industriporter og foldeporter

CE-Märkning
Alle Ecolid foldeporter CE-merkes mot byggevaredirektivet.

Isolervärde
U-verdi 1,34 W (m2/K) på en heldekket 5×5 m port, eller 1,47 W/(m2/K) med 1 vindusrad type B1, beregnet i henhold til EN12428.

Lufttäthet
Klasse 4, 1,8 m3/m2 h, i henhold til EN12426.

Mekanisk hållbarhet
Dimensjonert og testet for 1.000.000 åpningssykluser i henhold til EN12605.

Vattentäthet
Klasse 3 i henhold til EN12425.

Vindlastkapacitet
Klasse 2, 3, 4 eller 5 avhengig av størrelse. Testet og klassifisert i henhold til EN12444 og EN12424.

Säkerhet
Våre motordrevne porter oppfyller selvfølgelig
alle gjeldende sikkerhetskrav og standarder.
Alle klemfarer er konstruksjonsmessig eliminert allerede
fra start, og er dermed fullt ut konverterbare
til motordrift uten ekstra beskyttelse. Optisk
klembeskyttelse integrert i portens midttetninger
og ekstra sikkerhetsfotocelle for plassering i
portåpningen, er standard. I tillegg til disse
funksjonene har motoren/styremekanismen en belastningsvakt
for ekstra personbeskyttelse. Gummilistene
er utformet for å eliminere klemfaren mellom
portblad/portblad og portblad/vegg.
Hvert blad har minst 3 bærende beslag for å
hindre portnedfall.

Beslag montert på portbladene
Av galvanisert stål eller aluminium. På utadslående porter er stålbeslagene også pulverlakkert

Vindu
Argongassfylte D4-12 isolerglassruter i seks
forskjellige standardstørrelser. Standard brysthøyde
ca. 1070 mm. 7 års garanti mot kondens
mellom glasslagene. Vinduskarmer av
naturanodiserte aluminiumprofiler med
brutte kuldebroer.

Innfelt gangdør
Kan leveres i samtlige utførelser.
Slår alltid utover. Plasseringen styres av
portalternativet, se prosjekteringsveiledning.
Min. porthøyde 2800 mm for at gangdør
skal kunne monteres. Åpningen for
gangdøren styres av bredden på portbladene, og
kan bli så liten som 567 mm.
Minste portbladbredde med innfelt gangdør
er 770 mm. Låshus Dorma DL 919-50.

Håndtak til foldeport
Håndtak i naturanodisert aluminium.

Isolering
50 mm freonfri polyuretancelleplast.

Karmgjenger
Flerdimensjonalt justerbare stålgangjern. Galvanisert på porter som slår inn, og galvanisert og pulverlakkert på dem som slår ut. Smørefrie teflonhylser. Skrus i portrammen.

Løftende hengsler (ekstrautstyr)
Hever porten under åpningsbevegelse, med 10
mm. Egnet ved ujevne gulv. God tetning
når lukket, og gir en myk og smidig åpningsbevegelse
uten unødvendig slitasje på slepelist.

Mellomhengsler
Naturanodisert aluminium. Smørefrie
teflonhylser.

Portblad
Prosesslaminerte sandwichpaneler.
Tykkelse 50 mm. Maks størrelse på de enkelte portbladene
1250 x 6000 mm. Ramme for innfesting
av gummilister m.m., av naturanodiserte
aluminiumprofiler. Innstøpte stålforsterkninger
som festepunkter for hengsler,
styremekanismer m.m.

Portrammer

Av stål, betong eller tre. Minst 6 mm stål
rundt enkeltportblad > 6 m2. Ellers minst 3 mm
stål hvis den slår innover, og minst 4 mm
hvis den slår utover. Tre forskjellige skruesett avhengig av
rammetype.

Stallpakke
Porter for vaskehaller eller stallmiljøer krever
en spesiell komponentpakke som gir ekstra
rustbeskyttelse, for at garantiene skal gjelde.
Kan ikke ettermonteres.

Styreskinner og konsoller
Av stål, varmgalvaniserte og justerbare.
Skrus fast i portrammen.

sikkerhet
Gummilister utformet slik at klemfaren elimineres mellom portblad/portblad og portblad/vegg. Optiske klembeskyttelseslister i stengekant på motordrevne foldeporter. Samtlige motordrevne foldeporter har en ekstra fotocelle på foldesiden. Minst 3 bærende beslag per foldeport for å hindre at porten faller ned.

Tetninger
Av aldringsbestandig EPDM-gummi.
Utformingen overholder kravene i EN12453
uten ekstra vern.

Oppstillingsbeslag
Automatisk låsing i åpen stilling enten
porten slår innover eller utover.

Overflatekledning
Inn- og utside av varmgalvanisert stålplate.
Lakkert med 25 μm polyesterlakk.

7 års garanti
Se eget dokument med våre
garantivilkår.

Vedlikehold, service
Markedets laveste servicebehov.
1 gang hver 18. måned eller ved maks 25 000
åpninger for motordrevne porter.

Lås
Garasjestendere for innvendig låsing med hengelås. Hvis sylinderlås er nødvendig på innsiden og utsiden, er Prido Fix 480 (tilleggsutstyr) tilgjengelig.

Teknisk fakta för Ecolid industriportar, vikportar

CE-merking
Alle Ecolid-porter CE-merkes i forhold til
Byggproduktförordningen i samsvar med den
gjeldende standarden EN13241. Motordrevne porter
CE-merkes også i forhold til maskindirektivet,
lavspentdirektivet og EMC-direktivet.

Isoleringsverdi
U-verdi 1,57 W/(m2/K) på en heldekket 4x4m port
eller 1,77 W/(m2/K) med 1-glassrekke type B1,
beregnet iht. EN12428.

Lufttetthet
Klasse 4, 1,8 m 3 /m 2 h, iht. EN12426.

Mekanisk holdbarhet
Dimensjonert og testet for 1.000.000 åpningssykluser iht.EN13241.

Vanntetthet
Klasse 3 iht. EN12425.

Vindbelastningskapasitet
Klasse 2, 3, 4 eller 5, avhengig av størrelse.
Testet og klassifisert iht. EN12444 og EN12424.

Sikkerhet
Våre motordrevne porter oppfyller selvfølgelig alle
gjeldende sikkerhetskrav og standarder.
Alle klemfarer er eliminert allerede i utgangspunktet.
Optisk klembeskyttelse integrert i portens midttetninger,
og ekstra sikkerhetsfotocelle til plassering i portåpningen
er standard. I tillegg til disse funksjonene har motor/styring
en belastningsvakt for til personbeskyttelse.
Gummilister utformet slik at klemfare elimineres mellom
portblad/portblad og portblad/vegg. Minst 3 bærende
beslag per blad for å hindre nedfall.

Beslag montert portbladene
Av galvanisert stål eller aluminium

Vindu
Argongassfylte D4-12 isolerglassruter i seks ulike standardstørrelser.
Standard brysthøyde ca. 1 070 mm. 7 års garanti mot kondens mellom
glasslagene. Vinduskarmer av naturanodiserte aluminiumsprofiler
med brutte kuldebroer.

Innfelt gangdør
Kan fås i samtlige varianter.
Alltid utadgående. Plasseringen styres av portalternativet,
se prosjekteringsveiledning. Min. porthøyde 2 800 mm for
at gangdør skal kunne monteres. Åpningen for gangdøren
styres av portbladbredden og kan bli ned mot 567 mm.
Min. portbladbredde med innfelt gangdør er 770 mm.
Låskasse Dorma DL 919-50.

Mellomgangjern
Naturanodisert aluminium. Smørefrie teflonhylser.

Karmgangjern
Av stål, galvaniserte og flerdimensjonalt justerbare. Smørefrie teflonhylser. Skrus i portrammen.

Portblad
Prosesslaminerte sandwichpaneler. Tykkelse 50 mm. Ramme for innfesting av gummilister m.m. av naturanodiserte aluminiumsprofiler. Innstøpte stålforsterkninger som festepunkter for gangjern, styringer m.m.

Isolering
50 mm freonfri polyuretancelleplast.

Portrammer
Av stål, overligger min. 6 mm tykkelse, sideben min.
4 mm tykkelse.

Styreskinner og konsoller
Av stål, varmtgalvaniserte og justerbare. Skrus i portrammen.

Tetninger
Av aldringsbestandig EPDM-gummi.
Utformingen oppfyller kravene i EN12453 uten ekstra beskyttelse.

Størrelse-PriDrive Standard
Maks. bredde: 5 080 mm
Maks. høyde 4 800 mm
Maks. åpning: 23,15 – 23,75 kvm (avhengig av utforming).

Størrelse-PriDrive Boomerang
Maks. bredde: 4,5 m
Maks. høyde 4,8 m
Maks. åpning: 21,6 kvm (avhengig av utforming).

Garanti
7 år på porten og mekaniske komponenter.
2 år på elektronikk.
Se eget dokument med våre garantivilkår.

Vedlikehold, service
Markedets laveste servicebehov.
1 gang hver 18. måned eller maks. 30 000 åpninger.

Motor og gir
Prido PriDrive

Driftsstrøm
1,10 A

Matespenning
3x400V+N+PE

Frekvens
50 Hz

Turtall utgående aksel
Ca. 2,0 RPM

Åpne- og lukkehastighet
Standard: ca. 11 sekunder firedelt, ca. 10 sekunder tredelt
Boomerang: ca. 13 sekunder

Styring
Prido PriDrive

Kategori iht. EN13849-1
Pl”c” kategori 3

Ekstern sikring per fase
10-16 A

Interne sikringer – motor
3×2,5A treg 5×20 mm, bryteevne 1500A

Interne sikringer – Styring
1x1A trög 5×20 mm

Energiforbruk – Styring
5 W

Temperaturområde
Fra -10 till +40 grader C

Kapslingsklasse
IP65

Intermittens
Kontinuerlig maks. 1 komplett syklus/min

Farger på Ecolid industriporter og foldeporter

Fargen på en industriport er selvfølgelig svært avgjørende for bygningens totalinntrykk.
Alle Ecolid industriporter kles med stålplate.

Rød 758
nærmeste RAL 3009

Sjokoladebrun 434
nærmeste RAL 8017

Skogsgrønn 874
Nærmeste RAL 6003

Blygrå 036
nærmeste RAL 7024

Antrasittgrå 035
nærmeste RAL 7016

Svart 015
nærmeste RAL 9005

Gråhvit 022
nærmeste RAL 7044

Hvit 010
nærmeste RAL 9010

Grafitt 044
nærmeste RAL 9007

Legg merke til at fargen på dataskjermen kan avvike fra den virkelige nyansen. For eksakt farge, ta kontakt med oss for en fargeprøve.

Malinglagenes oppbygning

 1. Stålplate
 2. Sinksjikt
 3. Passiviseringssjikt
 4. Grunning (primer)
 5. Polyesterlakk 10 µm
 6. Baksidemaling 10 µm

Prosjektveiledning Ecolid foldeport, industriport.

Åpningsalternativ

*Målene i parentes gjelder noen ganger for gangdør.

Innfesting samt tilkobling i portåpningen

Ecolid foldeport produseres med overlappingsmontering og slepelist som tetning mot gulv.

Maks høyde = 6005 mm (4600)
En del som gangdør = 3200 mm
(Målene i parentes gjelder ved slagport.)

Overlappingsmontering for foldeporter

Tetningslister for slagporter og foldeporter

Prosjekteringsveiledning Ecolid motordrevne vikport (PriDrive), industriport.

Åpningsalternativer:

Innbyggingsmål:

Vindu folderporter, industriporter

Ecolid foldeport kan utstyres med tolags isolerglassvindu. Dere kan velge mellom seks ulike vindustyper i vårt standardsortiment, men kan også få dem i spesialmål på bestilling. Plassering og antall er fritt så lenge man holder seg til målene som er angitt nedenfor.
Standard brysthøyde = 1070 mm

Vindu type B1

Ecolid_fonster_B1

Vindu type B2

Ecolid_fonster_B2

Vindu type B3

Ecolid_fonster_B3

Eksempler på to glass linjer av typen B1

Ecolid_fonster_Exempel_1

Vindu type S1

Ecolid_fonster_S1

Vindu type S2

Ecolid_fonster_S2

Vindu type S3

Ecolid_fonster_S3

Eksempler på to glasslinjer B1 og innfelt gangdør

Ecolid_fönster_Exempel_2_redigerad1303

Miljøerklæring – Ecolid foldeporter

Beskrivelse av selskap og produkt

Selskapet:
Med over 45 års solid erfaring, er Prido en av de ledende aktørene i sin bransje.
Selskapet jobber med utforming, utvikling, produksjon og markedsføring av industriportløsninger for bedrifter og andre portbrukere i Norden og Nord-Europa.
Målet er å levere bransjens beste og mest markedstilpassede utvalg.

Miljøkoordinator :

Selskapets miljøpolicy ligger på hjemmesiden. Den oppdateres jevnlig.

Produktene:

Ecolid-porten er en foldeport av prosesslaminert sandwichkonstruksjon. Rammeverket består av aluminiumprofiler med stålforsterkninger. Rammen fylles med isocyanat og polyol som danner en polyuretanisolasjon. Inn- og utsiden består av varmgalvanisert stålplate. Produksjonen skjer ved hovedkontoret i Tråvad utenfor Vara. Portens levetid beregnes til minst 25 år. Angitt levetid gjelder under forutsetning av at produktene brukes under forholdene de er ment for. Større skader i malingssjiktet som også skader galvaniseringssjiktene under, bør repareres. Ellers trengs kun vedlikehold i samsvar med vedlikeholdsinstruksene i brukerhåndboken for industriporten.

Innholdsdeklarasjon:

I tabellen under er innholdet i Ecolid oppgitt. Fordi portene måltilpasses for de enkelte kundene, varierer størrelsen.
Tabellen viser innholdet i den vanligste utførelsen – 4000 mm x 4000 mm med én vindusrad samt gangdør:

Materiale Mengde
Stål 233,2 kg
Aluminium 65 kg
Gummi 19,9 kg
Plast 0,1 kg
Polyuretan 43 kg
Vindu 7,2 kg
Annet 0,2 kg
Totalt 368,6 kg

For ytterligere informasjon om komponentene som brukes, ta kontakt med produsenten.

Miljøprestasjonserklæring:

Informasjonen om produktenes miljøprestasjon er delt opp i en produksjonsdel og en bruksdel.

Produksjon:

Ressursbruk:
– Strømforbruk ca. 104 kWh/port.

Forurensende utslipp:
– Ingen målbare utslipp.

Annen informasjon:
– Farlig avfall: Noe avrenning forekommer ved rengjøring av polyol- og isocyanatmaskin. Dette håndteres av Stena Recycling destruktion. I gjennomsnitt har det oppstått ca. 150 kg per år, til sammenligning med de 192 tonn råvare som inngår i produksjonen.
– Annet avfall: Restprodukter i form av utskjæringer forekommer i produksjonen. Disse klassifiseres ikke som farlig avfall, men kan deponeres uten restriksjoner samt brukes til markisolering.

– Kjemikalier som brukes i produksjonen: Polyol, isocyanat, smeltelim.

Emballering:
– Innpakking gjøres på stativ. Stativet består av sidegavler i stål med trefot, distanser i form av treribber samt plastskive i underkant av portemballasjen. Bindes med plastbånd og treribber øverst på portstativet. Løst tilbehør pakkes i plastinnpakket pappeske.

Egenutslipp:
– Ingen kjente.

Gjenvinning:
Metallet kan materialgjenvinnes. Tre- og gummirester kan energigjenvinnes. Celleplastavfall deponeres uten begrensninger (kan ikke komposteres). Limrester kan forbrennes/deponeres.