Vedlikeholdsservice

Pridos porter er utviklet og dimensjonert for å minimere alt vedlikeholdsbehov, og vi har sannsynligvis bransjens laveste intervall mellom servicetilfellene. Likevel trenger portene våre noe vedlikehold, spesielt gjelder dette for motordrevne enheter der det normale intervallet for servicetilsyn er 18 måneder.
Hvis man vedlikeholder som angitt i planen, sikrer man god driftsøkonomi og trygg bruk i mange år fremover. Ta kontakt med en av våre servicepartnere for tilbud om egnet vedlikehold av porten din.