Kvalitet & Miljø2018-12-13T12:04:00+00:00

Det å redusere miljøbelastningen og styrke kvaliteten er en viktig del av vår virksomhet. Vi prøver å benytte oss av leverandører som deler vår ambisjon, og vi stiller spesifikke miljø- og kvalitetskrav ved innkjøp og jobber kontinuerlig mot definerte miljø- og kvalitetsmål. Årets mål kan dere lese nedenfor.

 

Kvalitetspolicy for Prido AB

• Følge selskapets ledestjerner – kundefokus, ærlighet, hurtighet, iderikdom, samarbeid og god orden – i vårt daglige arbeid
• Følge gjeldende lovgivning og andre myndighetskrav for våre produkter.
• Stadig forbedre rutiner og produkter ved å jobbe mot kvalitetsmål og handlingsplaner som defineres årlig

Kvalitetsmål 2019

• Leveransekvalitet > 98 %
• Leveransesikkerhet > 98 %

 Miljøpolicy for Prido AB

• Være en ledende aktør i bransjen i forhold til vår påvirkning på ytre og indre miljø.
• Ta vare på ressursene ved stadig å forbedre produkter, arbeidsmetoder og rutiner.
• Overholde all gjeldende miljølovgivning og andre myndighetskrav.
• Påvirke andre interessenters forpliktelser og miljøbevissthet.
• Sørge for å ha nok ressurser og kunnskap til å kunne jobbe mot miljømålene.
• Jobbe mot definerte miljømål og handlingsplaner som revideres årlig.

Miljømål 2019

• At portmodellene vi selger som er beregnet på utvendig fasade, skal redusere det totale energibehovet under bruk med 30 % i perioden 2013-2018 sammenlignet med nivået for 2012.
Parametrene som skal måles og forbedres, er U-verdi på stengt port, motorenes energiforbruk samt tiden det tar å åpne og lukke porten.

Login

Ring oss