Det å redusere miljøbelastningen og styrke kvaliteten er en viktig del av vår virksomhet. Vi prøver å benytte oss av leverandører som deler vår ambisjon, og vi stiller spesifikke miljø- og kvalitetskrav ved innkjøp og jobber kontinuerlig mot definerte miljø- og kvalitetsmål. Årets mål kan dere lese nedenfor.

 

Kvalitetspolicy for Prido AB

• Følge selskapets ledestjerner – kundefokus, ærlighet, hurtighet, iderikdom, samarbeid og god orden – i vårt daglige arbeid
• Følge gjeldende lovgivning og andre myndighetskrav for våre produkter.
• Stadig forbedre rutiner og produkter ved å jobbe mot kvalitetsmål og handlingsplaner som defineres årlig

Kvalitetsmål 2019

• Leveransekvalitet > 98 %
• Leveransesikkerhet > 98 %

 Miljøpolicy for Prido AB

• Være en ledende aktør i bransjen i forhold til vår påvirkning på ytre og indre miljø.
• Ta vare på ressursene ved stadig å forbedre produkter, arbeidsmetoder og rutiner.
• Overholde all gjeldende miljølovgivning og andre myndighetskrav.
• Påvirke andre interessenters forpliktelser og miljøbevissthet.
• Sørge for å ha nok ressurser og kunnskap til å kunne jobbe mot miljømålene.
• Jobbe mot definerte miljømål og handlingsplaner som revideres årlig.

Miljømål 2019-2020

  • Innen 2020, skal vi sammenlignet med nivået i 2018:
    Redusere mengden brennbart avfall per levert port med 20%
  • Innen 2025, skal vi sammenlignet med nivået i 2018:
    Redusere utslipsmengden av CO2 på transport med 25% per levert port