Ympäristökuormituksemme vähentäminen ja laatumme vahvistaminen ovat tärkeä osa liiketoimintaa. Pyrimme käyttämään toimittajia, jotka jakavat tavoitteemme, ja asetamme tarkat ympäristö- ja laatuvaatimukset hankinnoille ja pyrimme jatkuvasti saavuttamaan asetetut ympäristö- ja laatutavoitteet. Tämän vuoden tavoitteesta voitte lukea alta.

Prido AB:n laatukäytäntö

 • Pitää yrityksen ohjaavia periaatteita, asiakaskeskeisyyttä, rehellisyyttä, nopeutta, idearikkautta, yhteistyötä sekä siisteyttä ja järjestystä ohjenuorana päivittäisessä työssämme.
 • Noudattaa tuotteissamme kaikkia asianmukaisia lakeja ja muita viranomaismääräyksiä.
 • Kehittää jatkuvasti rutiineja ja tuotteita noudattamalla vuosittain laadittavia laatutavoitteita ja toimintasuunnitelmia.

Laatutavoitteet 2019

 • Toimituslaatu > 98 %
 • Toimitusvarmuus > 98 %

Prido AB:n ympäristökäytäntö

 • Olla yksi alan johtavista toimijoista vaikutuksessamme ulkoiseen ja sisäiseen ympäristöön.
 • Säästää luonnonvaroja parantamalla jatkuvasti tuotteita, työmenetelmiä ja rutiineja.
 • Noudattaa kaikkia sovellettavia ympäristölainsäädäntöjä ja muita viranomaisvaatimuksia.
 • Vaikuttaa muiden osapuolten toimiin niin, että ympäristöön kohdistuvaa kokonaisvaikutusta voidaan pienentää.
 • Varmistaa, että meillä on resurssit ja osaaminen ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Saavuttaa asetetut ja vuosittain tarkistetut ympäristötavoitteet ja toimintasuunnitelmat.

Ympäristötavoitteet

 • Vuoteen 2020 mennessä vuoden 2018 tasoon verrattuna
  Vähentää palavan jätteen määrää toimitettua ovea kohti 20 %
 • Vuoteen 2025 mennessä vuoden 2018 tasoon verrattuna
  Vähentää toimitusten hiilidioksidipäästöjä 25 % toimitettua ovea kohti