industriportar

Anmod om tilbud

Tekniske specifikationer

Billedgalleri

Kontakt os

Varför du ska köpa Ecolid ståldörr:

 • Baserad på Sveriges mest sålda vikport, Ecolidporten
 • Design och finish i toppklass
 • Korta leveranstider och hög leveranssäkerhet
 • Ca 40 % bättre u-värde i jämförelse med dörrar av stålramskonstruktion
 • Bruten köldbrygga i karmen
 • Vridstyv aluminiumkarm med integrerade spår för tätningslister
 • Lufttæthedsklasse 4 iht. EN 12207

 • Førsteklasses korrosionsbeskyttelse

 • Nem og hurtig at montere ved hjælp af de medfølgende karmskruer og de indbyggede justeringsbøsninger i karmen

 • Minimalt vedligeholdelsesbehov

 • Udviklet og fremstillet i Sverige

 • CE-mærket i henhold til den europæiske standard EN 14351-1

 • Fremstilles udelukkende efter mål i flere forskellige udførelser

 • Fås i standardudførelse til omgående levering

 • Kraftigt, tilbagefjedrende dørhåndtag indgår som standard

 • Justerbart sikkerhedsslutblik indgår som standard

 • 7 års garanti

 • Indbrudsklassificeret i klasse RC2 i henhold til EN 1627

 • Bagkantsikring indgår som standard

Ecolid ståldør

Ecolid-ståldørren har samme klassiske design som den velkendte og gennemprøvede Ecolid-port kombineret med en innovativ aluminiumkarm med brudt kuldebro. Den er en meget konkurrencedygtig og indbrudsklassificeret dør til udvendige facader eller indvendige vægge i f.eks. industri-, lager- og opbevaringsbygninger. Det robuste dørblad af pladestål giver sammen med en ramme og karm i aluminium en tæt, velisoleret og prisbillig dør med meget god korrosionsbeskyttelse, som er nem at montere.

Billedgalleri

Brochurer Ecolid ståldør

Tekniske fakta ståldør

CE-mærkning

Alle døre CE-mærkes i overensstemmelse med byggevareforordningen i henhold til den gældende standard EN 14351-1.


Isoleringsværdi

U-værdi 1,98 W/(m2/K) beregnet i henhold til EN ISO 10077-2.


Lufttæthed

Klasse 4 i henhold til EN 12207.


Lukkekraft

Klasse 2 i henhold til EN 12046-2.


Vandtæthed

Klasse 3B i henhold til EN 12208.


Vindlast

Klasse 3 i henhold til EN 12210.

Dørblad

Proceslaminerede sandwichpaneler. Tykkelse 50 mm. Maks. størrelse: bredde x højde = 1.329 mm x 2.500 mm. Ramme af naturanodiserede
aluminiumprofiler. Forstærkninger af stål indstøbt i dørbladet til hængsler, dørlukker og andre komponenter.

Overfladebeklædning

Inderside og yderside af varmgalvaniseret pladestål. Lakeret med 25 μm polyesterlak..

Isolering

50 mm freonfri polyuretancelleplast.

Karm og tætninger

Naturanodiserede profiler med brudt kuldebro.Indbyggede riller til tætningslister af EPDM-gummi.

Tærskel

Kraftig tærskel af MagiZinc-belagt pladestål.

Lås og beslag

Leveres som standard med låsekasse Dorma 919-50 og justerbart slutblik Dorma 9009. El-slutblik Step 40 med lås ASSA 222 fås som
tilvalg. Andre låse og slutblik fås mod merpris. Dørhåndtag er som standard Dorma 823. Hængsler: 3 stk. ASSA 3220.

Montering

8 justeringsbøsninger er indbygget aluminiumkarmen. Selvborende karmskruer til stål og træ medfølger.

Vinduer

Argonfyldte D4-12-termoruder i 6 forskellige standardstørrelser. Brysthøjden er som standard ca. 1.070 mm. Der ydes 7 års garanti mod kondens mellem glaslagene. Vindueskarme af naturanodiserede aluminiumprofiler med brudte kuldebroer.

7 års garanti

Se separat dokument med vores garantibetingelser.

Indbrudssikring

Klasse RC2 i henhold til EN 1627.
Bagkantsikring (Klassificeringen gælder, forudsat at døren er forsynet med en ASSA D12-rundcylinder).

 Farveprogram ståldør

Vælg blandt vores 11 standardfarver, eller få døren speciallakeret i en valgfri RAL-farve.

Sølv 045
RAL: 9006

BLÅ 558
RAL: 5009

Rød 758 

RAL: 3009

Chokoladebrun 434
RAL: 8017

Skovgrøn 874
RAL: 6003

Blyantsgrå 036
RAL: 7024

ANTRACITGRÅ 035
RAL: 7016

Sort 015
RAL: 9005

Gråhvid 022
RAL: 7044

Hvid 010
RAL: 9010

Grafit 044
RAL: 9007

Bemærk, at farven på en computerskærm kan variere fra den faktiske skygge. For nøjagtig farve kontakt os venligst for plademetalprøver.

Farve struktur

 1. Stålplade
 2. Zinklag
 3. Passivering Layer
 4. Primer
 5. Polyesterlak 25 μm
 6. Bagkantfarve 10 μm

Projekteringsvejledning ståldør

Standardstørrelser (der henvises til lysningsmål)

900 x 2100 mm
1000 x 2100 mm
1200 x 2100 mm

C-karm (uden gerigt)

C-ramme med foringsdannende stripe (valgfri, monteret af kunden)

Garantivillkor – Ståldør

Garantitid
Denna garanti gäller i 7 år från dagen för då porten levererats av Prido AB.

Garantins omfattning
Garantin gäller för Ecolidportens samtliga delar, med undantag för angivna slitagedelar.
Garantin omfattar materialbrott, konstruktionsfel, produktionsfel, onormala kulörförändringar, genomrostning i ytskikt eller andra
korrosionsskador som kan komma att påverka portens funktion.
På elektronik lämnas 2 års full funktionsgaranti. Därefter ersätts defekt elektronikenhet med motsvarande ny enhet.
Garantin omfattar ej skador som uppkommer på portens slitagedelar. Slitagedelarna ska bytas enligt gällande underhållsinstruktioner,
med intervall som uppges i till porten bifogad användarmanual (”Manualen”). Specifika slitagedelar för aktuell port
framgår av Manualen.
Garantin omfattar ej skador orsakade av elektriska överspänningar, ex åska.
Garantin omfattar ej heller skador eller följdskador orsakade av installatören, brukaren eller tredje man.

Garantin gäller under förutsättning att:
1. Porten inte sitter monterad i särskilt korrosiv eller aggressiv miljö, t.ex. i luft med hög salthalt, i konstant kontakt med vatten
eller där korrosiva kemikalier, korrosiv rök, kondens, aska, cementdamm eller djurspillning kan påverka portens delar.
2. Porten är försedd med en av vid tiden för beställning och tillverkning gällande standardkulörer. För portar lackerade i
specialkulör gäller 2 års garanti på själva lackskiktet vad gäller vidhäftning och kulörbeständighet.
3. Porten har använts för sitt ändamål, att fungera som ett klimatskydd i ett passagesystem för gods och personal.
4. Porten ej utsatts för någon annan form av påverkan än den belastning som krävs för att manövrera en rätt installerad och
underhållen port och den belastning som uppkommer av vind.
5. De service-, rengörings- och underhållsåtgärder som föreskrivs i Manualen har utförts och dokumenterats i Manualens
underhållsprotokoll.
6. Att de reservdelar som monteras är Pridos originalutförande. Garantin på reservdelen i sig sträcker sig fram till slutdagen
för portens ursprungliga garantitid.
7. Porten sitter monterad norr om den 37:e breddgraden
8. Ansamlingar av smuts eller andra avlagringar regelbundet har tvättats bort från portblad och beslag enligt gällande regler
i Manualens underhållsinstruktioner.
9. Manuell port inte monterats på sådan plats där temperaturen kontinuerligt överskridit +70 grader.
10. Maskindriven port har monterats i ett utrymme där inomhustemperaturen hålls mellan +40 och –10 grader Celsius.
11. Full betalning för porten och eventuellt montage erlagts till Prido AB.
12. Porten öppnats max 1 000 000 gånger.

Garantiåtagande och reklamation
I händelse av fel skall skriftlig reklamation lämnas till Prido AB inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts,
dock senast före garantitidens utgång. Vid reklamation äger Prido AB rätt att låta opartisk person undersöka felet. Sedan Prido
AB mottagit reklamation enligt ovan skall Prido AB inom skälig tid och på egen bekostnad avhjälpa fel som omfattas av denna
garanti. Denna garanti begränsar på intet sätt köparens rättigheter och de påföljder som följer av tvingande lag,
såsom rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag, rätt att hålla inne betalningen, eller ersättning för att avhjälpa felet eller
häva köpet.

Ladda ner “Garantiblad för Ecolid vikport 121101.pdf”