Tekniske specifikationer

Billedgalleri

Prisforespørgsel

Hvorfor du skal købe Alpha-ledhejseporte

 • Fremstilles udelukkende efter mål i flere forskellige udførelser
 • Motorer og styreenheder fra Europas største og førende producent, tyske GFA

 • 2 års garanti

 • Kort leveringstid og høj leveringssikkerhed

 • Torsionsfjedre dimensioneret til 30.000 åbningscyklusser

 • Portene er udformet og CE-mærket i henhold til den gældende portstandard EN13241

Alpha-ledhejseporte

Ledhejseporte fra den hollandske virksomhed Alpha Deuren er et resultat af den mest moderne design- og produktionsteknik, der er tilgængelig inden for konceptet ledhejseporte. De er robuste og usædvanligt slidstærke. Ved at bruge forskellige portsektionshøjder på panelerne kombineret med forskellige højder på topprofilen af naturanodiseret aluminium tilpasses porthøjden optimalt til hver åbning. Portens forstærkninger og fastgørelsespunkter er velproportionerede, hvilket gør porten til et kvalitetsprodukt, der kan modstå hård brug. Dørbeslag og skinner er galvaniserede, men kan også leveres til mere krævende miljøer såsom stalde og vaskehaller. Gennem deres design er ledhejseportene også med til at løfte udseendet på de fleste bygninger, samtidig med at de reducerer energi- og vedligeholdelsesomkostninger. Alphas ledhejseport opfylder naturligvis også alle gældende tekniske regler for sikkerhed og brug. Den kan designes til både manuel og motordrevet manøvrering. Porten kan udstyres med to varianter af isolerende plastvinduer eller portsektion med helglas.

Billedgalleri

Takskjutportar
Takskjutportar
Takskjutportar
Takskjutport
Takskjutport
Takskjutport

Brochurer ledhejseport

Tekniske fakta – Alpha, ledhejseporte

CE-mærkning
Alle ledhejseporte CE-mærkes i overensstemmelse med Byggevareforordningen iht. gældende

standard EN13241. Motordrevne modeller CE-mærkes også i overensstemmelse med maskindirektivet,
lavspændingsdirektivet og EMC-direktivet.

Isoleringsværdi
U-værdi ISO 40 mm sektionsport

5.000 x 5.000 mm: 1,02 W/m2K


U-værdi for ALU 40 mm sektionsport
5.000 x 5.000 mm: 3,87 W/m2K


U-værdi ISO 60 mm sektionsport
5.000 x 5.000 mm: 0,77 W/m2K


U-værdi ISO 80 mm sektionsport
5.000 x 5.000 mm: 0,49 W/m2K

Lufttæthed
Klasse 2 i henhold til EN12426.

Vandtæthed
Klasse 2 iht. EN12425.

Vindlast
Klasse 3 iht. EN12444 og

EN12424.

Sikkerhed og certificering
Sikkerheden har været en vigtig del af udviklingsarbejdet, og portene er udformet i overensstemmelse med og CE-mærket

iht. den gældende standard for porte, EN13241.
F. eks. er portene udstyret med:
– Beskyttelse mod wirebrud
– Beskyttelse mod fjederbrud
– Beskyttelse mod slap wire på motordrevne porte
– Afsporings- og fingersikre skinner
– Fingersikre sektionssamlinger på porte, der er lavere end 2,5 m
– Optisk føleliste på motordrevne porte
– Overbelastningsbeskyttelse, der forhindrer, at man “går med” porten op.

Plads ved siderne
Min. 250 mm fri plads fra portåbning ved motorsiden. Mål i øvrigt iht. standard for ledhejseporten.

Åbningshastighed
Varierer afhængigt af portstørrelse og valgte beslag. Standardmotorerne kører med 24 omdrejninger/min., hvilket svarer til 0,15-0,25 m/s. De omdrejningstalsstyrede motorer kan køre med 65 omdrejninger/min. ved åbning og 30 omdrejninger/min. ved lukning ned til 2,5 meters åbning

Nødmanøvrering
Manuelt via håndkæde, kædeskift, integreret i motoren.

Driftsspænding, nettilslutning
3-faset 400 V, T10A via CEE-kontakt, der er tilsluttet som standard.

Frekvensstyrede motorer 3-faset 400 V.

Motor, kapslingsklasse
3-faset elmotor på 0,37 KW 50 hz. Kapslingsklasse IP65. Temperaturområde fra -10 °C til + 40 °C.  Motorbeslag medfølger.

Frekvensstyret motor (tilvalg)
1-faset 230 V, kapslingsklasse IP65

Kabelføring
Komplet kabling udstyret med plug in-stik. Optisk føleliste med koblingsdåse monteret på port. Spiralkabel med plug in-stik og fastgørelser. Mikroafbryder til lås med tilslutning til styreskab via spiralkabel.

Ekstra sikkerhedsfotocelle
Leveres, når anvendelsesområde og placering kræver det.

Vinduer – Alpha, ledhejseporte

Ledhejseporten kan udstyres med helglassektioner, der fremstilles af naturanodiserede aluminumprofiler, og kan udstyres med isolerende plastvinduer med 2 glas.

ISO-sektionsportene kan udstyres med plexiglasvinduer, der giver et mere naturligt lys og forbedret sigtbarhed. Standardvinduerne er aflange, med lige eller afrundede hjørner og enkelt eller isolerende dobbeltrude. 

Aluport med helglas Alusektion med vinduer

Kulører, farver – Alpha, ledhejseporte

En industriports farve har naturligvis stor betydning for helhedsindtrykket af bygningen.

Alphas interne sortiment tilbyder 12 almindelige RAL-farver; kontakt Prido for flere farver.
RAL 3000 RAL 5003 RAL 5010 RAL 6009
RAL 7005 RAL 7016 RAL 8014 RAL 9002
RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010

Projekteringsvejledning – Alpha, ledhejseporte

Skinnesystemet til Alphaporten er unikt med hensyn til profilernes udformning, materialevalg og finish. Brugersikkerhed, slidstyrke og pålidelighed er de primære udgangspunkter for konstruktionen af skinnesystemet.

[/fusion_text]

T 240

Lavløft

A = 240 mm
B = daghøjde + 1.000 mm
Bredde maks. 6.500 mm

T 340

Lavløft

A = 350 mm
B = daghøjde + 750 mm
Bredde maks. 6.500 mm

T 400

Højløft

A = løft + 400 mm,
B = daghøjde – løft + 600 mm

T 400 hF

Højløft med nedsænket fjederpakke

 A = løft + 200 mm,
B = daghøjde – løft + 600 mm
Bredde maks. 4.500 mm
Løft min. 1.450 mm

T 450

Standardløft

A = 430 – 510 mm
B = daghøjde + 650 mm

T 500

Vertikalløft 

A = daghøjde + 560 mm

T 500 hF

Vertikalløft med nedsænket fjederpakke

A = daghøjde + 400 mm
Bredde maks. 4.500 mm

Skinnesystem og beslag – Alpha, ledhejseporte

Skinnesystemet til Alphaporten er unikt med hensyn til profilernes udformning, materialevalg og finish.

Brugersikkerhed, slidstyrke og pålidelighed er de primære udgangspunkter for konstruktionen af skinnesystemet.

Alt fremstilles på Alpha-Deurens egne fabrikker med den nyeste teknik. Materialet er galvaniseret, og alt er sammensat med skruer og møtrikker for at gøre vedligeholdelsesarbejdet nemt.

Portene kan også fås med beslag beregnet til staldmiljøer og vaskehaller.

detalj_5 detalj_4 detalj_3 beslag_2 beslag_1 detalj_6

Garantiperiode
Denne garanti er gyldig i 2 år fra den dato, porten blev leveret af Prido AB.

Garantiens omfang
Garantien omfatter alle Alpha-portens dele med undtagelse af de nedenfor angivne sliddele. Garantien omfatter materialesvækkelse, konstruktionsfejl, produktionsfejl, unormale farveændringer, gennemtæring i overfladen eller andre korrosionsskader, som kan påvirke portens funktion. Garantien omfatter også deformation, der påvirker eller kan forventes at påvirke portens funktion.
Garantien omfatter ikke skader, der opstår på portens sliddele ved normal  Save  brug. Sliddelene skal udskiftes i overensstemmelse med gældende vedligeholdelsesanvisninger og med de intervaller, der er angivet i den brugervejledning, der følger med porten (“vejledningen”). Sliddelene er styreruller, torsionsfjedre, wirer og tætningslister mod gulv og væg.
Garantien dækker heller ikke skader eller følgeskader, som er forårsaget af installatøren, brugeren eller tredjepart.

Garantien gælder under følgende forudsætninger:

 1. Porten må ikke være monteret i særligt korrosive eller aggressive miljøer, f.eks. i luft med højt saltindhold, på steder, hvor den er i konstant kontakt med vand, eller på steder, hvor korrosive kemikalier, korrosiv røg, kondens, aske, cementstøv eller husdyrgødning kan påvirke portens dele.
 2. Porten skal have været anvendt til det beregnede formål, nemlig at fungere som klimaskærm i et passagesystem for gods og personale.
 3. Porten må ikke have været udsat for nogen anden form for påvirkning end den belastning, der kræves for at betjene en korrekt installeret og vedligeholdt port, og den belastning, der forekommer ved vindpåvirkning.
 4. De service-, rengørings- og vedligeholdelsestiltag, der er beskrevet i vejledningen, skal være udført og dokumenteret i vejledningens vedligeholdelsesprotokol.
 5. Porten skal være monteret nord for den 37. breddegrad.
 6. Ansamlinger af snavs eller andre aflejringer skal regelmæssigt være blevet vasket af portblad og beslag i henhold til gældende regler i vejledningens vedligeholdelsesanvisninger.
 7. En manuel port må ikke være monteret på et sted, hvor temperaturen kontinuerligt overskrider +70 ºC.
 8. En maskindreven port skal være monteret i et lokale, hvor temperaturen holdes mellem +40 og -10 ºC.
 9. Fuld betaling for porten og eventuel montering skal være indbetalt til Prido AB.

Garantiforpligtelse og reklamation
I tilfælde af fejl skal der indsendes en skriftlig reklamation til Prido AB inden for rimelig tid efter, at fejlen er opdaget eller burde have været opdaget, dog senest før garantiperiodens udløb. I tilfælde af reklamation har Prido AB ret til at lade en uvildig person undersøge fejlen. Når Prido AB har modtaget en reklamation som beskrevet ovenfor, skal Prido AB inden for rimelig tid og på egen bekostning afhjælpe fejl, der er omfattet af denne garanti.
Denne garanti begrænser på ingen måde købers rettigheder og de sanktioner, der følger af ufravigelig lovgivning, såsom ret til afhjælpning, omlevering, prisnedslag, ret til at tilbageholde betalingen eller godtgørelse for at afhjælpe fejlen eller hæve købet.

Download “Garantiblad til Alpha-ledhejseport. pdf”