industriportar

Anmod om tilbud

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer

Kontakt os

Derfor bør du købe en Revolid-port:

 • 45 års erfaring med fremstilling af industriporte

 • Kort leveringstid og høj leveringssikkerhed

 • Langtidstestet til 750.000 åbningscyklusser

 • Let og hurtig at montere takket være få dele og skruebeslagene

 • Kræver minimal plads i siderne og foroven, hhv. 100 mm og 500 mm

 • Åbningshastighed 1,8 m/s

 • 7 års garanti

 • 2 års garanti på elektronikken

 • Motorer og styreenheder fra Europas største producent, tyske GFA

 • CE-mærket i henhold til den europæiske standard for porte, EN 13241

 • Udviklet og fremstillet i Sverige

 • Lave vedligeholdelsesomkostninger

 • Fremstilles udelukkende efter mål i størrelser på op til 4.000 x 4.000 mm

 • Lysgardin i åbningen giver optimal sikkerhed og reducerer kollisionsrisikoen

Revolid – hurtig, enkel og pålidelig

Inde i bygninger, f.eks. mellem forskellige afdelinger, er der nogle gange behov for hurtigkørende porte for f.eks. at kunne begrænse indsyn eller tillade trafik med gaffeltrucks, uden at de forskellige arbejdsmiljøer påvirker hinanden. I sådanne situationer er vores hurtigkørende port Revolid er en god løsning. Den åbner og lukker med 1,15 m/s og er med sin enkle og pålidelige konstruktion et meget prisbilligt valg.

Billedgalleri

Tekniske fakta Revolid hurtigport

CE-mærkning
Alle Revolid-porte CE-mærkes i overensstemmelse med Byggevareforordningen, Maskindirektivet, Lavspændingsdirektivet og EMC-direktivet i henhold til den gældende standard EN13241.


Isoleringsværdi hurtigport
NPD (ingen værdi udregnet, beregnet til indendørs placering).


Lufttæthed
NPD, i henhold til EN 12426.


Vedligeholdelse, service
Markedets laveste servicebehov. 1 gang hver 18. måned eller efter maks. 50.000 åbninger.


Mekanisk styrket
Dimensioneret og testet til 1.000.000 åbningscyklusser
i henhold til EN 12605.


Vandtæthed
Klasse 0, i henhold til EN 12425.


Vindlast
Klasse 2, i henhold til EN 12444 og EN 12424.

Portblad
Rivfast og vævsforstærket PVC-dug, 900 g/m2, tykkelse ca. 0,9 mm. Fås i 4 forskellige standardfarver. HF-svejsede kederlister, som er svejset fast i portdugens sider.

Vinduer
1,0 mm klar PVC HF-svejset i portbladet.

Bundprofil
2-delt aluminiumbjælke med en konstruktion, som tåler mindre kollisioner uden at tage skade. Bundprofilen indeholder også de vægte, der holder portdugen
udspændt, når porten er lukket.

Bundtætning
70 mm høj bundtætning af EPDM-gummi, som sikrer en god tætning mod gulvet. Bundtætningen, bundprofilen og portdugens udformning giver en løsning, som også tætner helt ned i portens hjørner (noget, der ellers er et almindelig problem ved hurtigporte). Der er heller ingen dyre komponenter, som let bliver beskadiget ved påkørsel. Lysgardinet i portens sider sørger for personsikkerheden.

Sideprofiler
Kraftige strengpressede aluminiumprofiler i et 2-delt design, som automatisk giver plads til kabelkanaler til portens forskellige styreenheder og motortilslutninger og samtidig fungerer som styreanordninger for portbladet.

Tætninger
Dugen kører i smalle spor i sideprofilerne. Alu-profil, som reducerer åbningen mellem dugen og væggen over porten.

DVægkonsoller og lejer
Kraftige, elforzinkede, laserskårne plader med en tykkelse på 5 mm, som er forsynet med aflange huller til nem montering og justering. Kraftige kuglelejer, der boltes fast på lejekonsollerne.

Motor
Frekvensstyret motor GFA FI 4.250, 1-faset 230 V, kapslingsklasse IP65 som tilvalg. Indbygget bremse/faldsikringsanordning, der fungerer som nedstyrtningsbeskyttelse. Temperaturområde -10 til +40 ºC.

Portindfatning
I stål med en tykkelse på mindst 4 mm eller træ med en tykkelse på mindst 75 mm.

Styreenhed
GFA TS971, frekvens 50/60 Hz, 1-faset driftsspænding 230V, sikring 10-16 A, kapslingsklasse IP65, luftfugtighed op til 93 % ikke-kondenserende.
Temperaturområde -10 til +40 ºC.

Lysgardin
Omsluttet af aluminium og skruet fast på sideprofilerne. 15 m kabler til både sender og modtager, statusindikatorer af LED-typen.

Dugtromle
Lavet af stål, diameter 133 mm, med svejsede endedæksler og aksler.

7 års garanti

Se separat dokument med vores garantibetingelser. (2 års garanti på elektronikken)

Farver Revolid hurtigport

RAL 3002 RAL 9016 RAL 5010 RAL 7037

Vinduesmuligheder Revolid hurtigport

Revolid-porten kan forsynes med vinduer/observationsruder i henhold til nedenstående valgmuligheder. De fremstilles af klar
1,0 mm PVC, som svejses fast i portdugen.

Projekteringsvejledning

Nødvendig fri plads til at gennemføre installationen

Motorer og styreenheder

Motorer og styreenheder til Revolid-porten kommer fra tyske GFA, Europas største og førende producent af portmaskineri. Løsningen
indeholder en række forskellige muligheder, men er samtidig kendetegnet ved sin driftssikkerhed og brugervenlighed.

Følgende funktioner indgår som standard:

• Frekvensstyret motor, som giver en åbnehastighed på
1,15 m/s og 0,5 m/s med komplet kabelforbindelse mellem motor og styreenhed
• Komplet kabelforbindelse mellem motor og styreenhed
• 5-polet CEE-stik til tilslutning til strømforsyning med stikforbindelse i styreskabet
• Styreskab GFA TS971, IP65-klassificeret
• Indbygget knapsæt med 3 knapper: åbn, stop, luk
• Digitale endestopindstillinger
• Digital indstilling af rotationsretning (anvendes ved fasevending)
• Indbygget radiomodtager (kun fjernbetjening er nødvendig ved radiostyring)

• 2 potentialfri relækontakter
• Funktion til halv åbning
• Automatisk tidsindstillet lukning
• Kraftovervågning (forhindrer, at en person løftes og trækkes
med af porten)
• Programmerbar vedligeholdelsescyklustæller (med bl.a.
nedtællings-, advarsels- og stopfunktion)
• Cyklustæller for portens samlede antal åbninger
• Fejlhukommelse og hukommelse til programmeringsændring
• Lysgardin til personbeskyttelse, som afskærmer portåbningen
i en højde på op til 2,5 m
• Batteribackup i form af nødstrømsforsyning fås som tilvalg

Ud over disse funktioner er styreenheden bl.a. også forberedt til følgende tilslutninger:

• Aktiv føleliste (ikke nødvendig, når porten er forsynet med lysgardin)
• Ekstra nødstop
• Ekstra trykknapboks eller nøglekontakt
• Ekstra fotocelle
• Ekstern radiomodtager
• Træksnorafbryder
• Kodelås
• Radar

Radar Trykknapboks Træksnorafbryder Fjernbetjening Kodelås og kortlæser

GARANTIBETINGELSER – Revolid

Garantiperiode
Denne garanti er gyldig i 7 år fra den dato, porten blev leveret af Prido AB.

Garantiens omfang
Garantien omfatter alle Revolid-portens dele med undtagelse af de nedenfor angivne sliddele.
Garantien omfatter materialesvækkelse, konstruktionsfejl, produktionsfejl, unormale farveændringer, gennemtæring i overfladen
eller andre korrosionsskader, som kan påvirke portens funktion.
Elektronikken er omfattet af 2 års fuld funktionsgaranti. Herefter erstattes en defekt elektronikenhed med en tilsvarende ny
enhed.
Garantien omfatter ikke skader, der opstår på portens sliddele. Sliddelene skal udskiftes i overensstemmelse med gældende
vedligeholdelsesanvisninger og med de intervaller, der er angivet i den brugervejledning, der følger med porten (“Vejledningen”).
Specifikke sliddele til den aktuelle port fremgår af Vejledningen.
Garantien omfatter ikke skader forårsaget af elektrisk overspænding, f.eks. torden.
Garantien dækker heller ikke skader eller følgeskader, som er forårsaget af installatøren, brugeren eller tredjepart.

Garantien gælder under følgende forudsætninger:
1. Porten må ikke være monteret i særligt korrosive eller aggressive miljøer, f.eks. i luft med højt saltindhold, på steder, hvor
den er i konstant kontakt med vand, eller på steder, hvor korrosive kemikalier, korrosiv røg, kondens, aske, cementstøv eller
husdyrgødning kan påvirke portens dele.
2. Porten skal være leveret i en af de standardfarver, der er gældende på bestillings- og produktionstidspunktet
3. Porten skal have været anvendt til det beregnede formål, nemlig at fungere som en afgrænsning indendørs uden påvirkning
af trykforskelle på over 100 Pa.
4. De service-, rengørings- og vedligeholdelsestiltag, der er beskrevet i Vejledningen, skal være udført og dokumenteret i
Vejledningens vedligeholdelsesprotokol.
5. De reservedele, der monteres, skal være originale Prido-dele. Garantien på selve reservedelene løber frem til slutdatoen
for portens oprindelige garantiperiode.
6. Ansamlinger af snavs eller andre aflejringer skal regelmæssigt være blevet vasket af portblad og beslag i henhold til gældende
regler i Vejledningens vedligeholdelsesanvisninger.
7. Porten skal være korrekt monteret i et lokale, hvor temperaturen holdes mellem +5 og +40 ºC.
8. Fuld betaling for porten og eventuel montering skal være indbetalt til Prido AB.
9. Porten har været åbnet maks. 750.000 gange

Garantiforpligtelse og reklamation
I tilfælde af fejl skal der indsendes en skriftlig reklamation til Prido AB inden for rimelig tid efter, at fejlen er opdaget eller burde
have været opdaget, dog senest før garantiperiodens udløb. I tilfælde af reklamation har Prido AB ret til at lade en uvildig
person undersøge fejlen. Når Prido AB har modtaget en reklamation som beskrevet ovenfor, skal Prido AB inden for rimelig tid
og på egen bekostning afhjælpe fejl, der er omfattet af denne garanti.
Denne garanti begrænser på ingen måde købers rettigheder og de sanktioner, der følger af ufravigelig lovgivning, såsom ret
til afhjælpning, omlevering, prisnedslag, ret til at tilbageholde betalingen eller godtgørelse for at afhjælpe fejlen eller hæve
købet.

Hent garantiblad