At mindske vores miljøpåvirkning og styrke kvaliteten er en væsentlig del af vores arbejde. Vi forsøger at benytte leverandører, der har samme ambitioner som os med hensyn til miljø- og kvalitetskrav. Du kan læse om årets mål nedenfor.

 

Pridos kvalitetspolitik

 • Virksomhedens ledestjerner: kundefokus, ærlighed, hastighed, idérigdom, samarbejde samt orden og overblik skal være retningslinjerne i det daglige arbejde.
 • Al gældende lovgivning og andre myndighedskrav vedrørende vores produkter skal følges.
 • Rutiner og produkter skal løbende forbedres ved at arbejde hen mod årligt opstillede kvalitetsmål og handlingsplaner.

Kvalitetsmål 2019

 • Leveringskvalitet > 98 %
 • Leveringssikkerhed > 98 %

 

Pridos miljøpolitik

 • At være en af branchens førende aktører med hensyn til påvirkning af indemiljøet og det ydre miljø.
 • At passe på ressourcerne ved løbende at forbedre vores produkter, arbejdsmetoder og rutiner.
 • At følge al gældende lovgivning og andre myndighedskrav.
 • At påvirke andre interessenters forpligtelser/miljøbevidsthed.
 • At sørge for, at vi har ressourcer og viden til at arbejde hen mod miljømålene.
 • At arbejde hen mod opstillede og årligt reviderede miljømål og handlingsplaner.

Miljømål

 • Frem til 2020 skal vi reducere mængden af brændbart affald pr. leveret port med 20 % i forhold til 2018.
 • Frem til 2025 skal vi reducere mængden af CO2-udslip pr. leveret port med 25 % forhold til 2018.