PriDrive 2017-11-30T13:25:00+00:00

Begär offert

Tekniska specifikationer

Kontakta oss

“The future is here, be a part of the evolution with the PriDrive solution”

Videoklipp om PriDrive

.

.

Motordrivna industriportar som funnits länge men vår nya PriDrive lösning ger dig som portägare radikalt förbättrade förutsättningar.
Motoriserade industriportar har tidigare antingen varit en dyr investering eller gett ett kostsamt ägande förändras nu till att bli det självklara industriportsalternativet. PriDrive baserar sig på vår välkända vikport Ecolid, Sveriges mest sålda industriport, men är försedd med vår helt nya och egenutvecklade portmotor och styrning. Vårt vanliga motto om att produkterna ska vara kostnadseffektiva både att köpa och att äga kombinerat med enkel installation och enkel användning har genomsyrat även utvecklingen av PriDrive.

PriDrive – snabb, säker och låga underhållskostnader

Vissa anläggningar kräver en port med lite extra klass. Anläggningar där design, funktion och ekonomi är lika viktiga aspekter att ta hänsyn till. Precis som namnet antyder så är en Ecolid port med PriDrive motor ett verkligt ekonomiskt och miljömässigt starkt alternativ, som samtidigt har hög finish och minimala underhållsbehov. Så om du behöver en välisolerad, prisvärd och snygg motordriven vikport behöver du inte leta vidare.

Varför du ska köpa PriDrive:

 • En kraftigt sänkt investeringskostnad jämfört med andra motoriserade vikportar på marknaden

 • Marknadens kanske lägsta underhållsbehov och underhållskostnader

 • 18-månader mellan servicetillfällena (12-månader vid fler än 50 öppningar per dag)

 • Halverad öppningstid, ca 11 sekunder (ca 20 sekunder för en 4 m hög takskjutport i standardutförande)

 • Kraftigt reducerad påkörningsrisk tack vare den horisontella rörelsen

 • Enkel installation och portomfattning, minimal hänsyn behöver tas till andra installationer ovan portöppning och i tak

 • Modern styrning med enkel installation, driftsättning, programmering och användargränssnitt

 • Hög driftsäkerhet med få slitagedelar och få rörliga delar

 • Utvecklad och tillverkad i Sverige

 • 7-års garanti på port och mekaniska komponenter

 • 2-års garanti på elektronik

Bildgalleri

Broschyrer Ecolid industriport

Teknisk fakta för Ecolid industriportar, vikportar

CE-Märkning

Alla Ecolidportar CE-märks mot Byggproduktförordninigen
enligt gällande standard EN13241.
Motordrivna CE-märks också mot Maskindirektivet,
Lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet.
och EMC-direktivet.

Isolervärde

U-värde 1,62 W/(m2/K) på en heltäckt 4×4 m
port eller 1,82 W/(m2/K) med 1-glasrad typ
B1, beräknat enligt EN12428.

Lufttäthet

Klass 4, 1,8 m3/m2 h, enligt EN12426.

Mekanisk hållbarhet

Dimensionerad och testad för 500000
öppningscykler enligt EN12605(test pågår).

Vattentäthet

Klass 3 enligt EN12425.

Vindlastkapacitet

Klass 2, 3, 4 eller 5 beroende av storlek.
Testat och klassificerat enligt EN12444 och
EN12424.

Säkerhet

Våra motordrivna portar uppfyller givetvis alla
gällande säkerhetskrav och standarder. Alla
klämrisker är bortkonstruerade redan från start.
Optiska klämskydd integrerade i portens mittätningar
och extra säkerhetsfotocell för placering
i portöppningen är standard. Utöver dessa funktioner
finns i motor/styrning en belastningsvakt
för personskydd. Gummilister utformade så att
klämrisker elimineras mellan portblad/portblad
och portblad/vägg. Minst 3 bärande beslag per
blad för att förhindra nedstörtning.

Beslag monterade på portbladen

Av stål, elförzinkade och pulverlackade.

Fönster

Argongas fyllda D4-12 isolerglasrutor i sex
olika standard storlekar. Standard brösthöjd ca
1070 mm. 7 års garanti mot kondens mellan
glasskikten. Fönsterkarmar av naturanodiserade
aluminiumprofiler med brutna köldbryggor.

Infälld gångdörr

Kan erhållas i samtliga varianter.
Alltid utåtgående. Placeringen styrs av portalternativet,
se projekteringsvägledning. Min.
porthöjd 2800 mm för att gångdörr ska kunna
monteras. Öppningen för gångdörren styrs av
portbladsbredden och kan bli ned mot 490 mm.
Min. portbladsbredd med infälld gångdörr är
738 mm. Låshus Dorma DL 919-50.

Mellangångjärn

Naturanodiserad aluminium. Smörjfria teflonbussningar.

Karmgångjärn

Av stål, elförzinkade och pulverlackerade, flerdimensionellt
justerbara. Smörjfria teflonbussningar.
Skruvas i portomfattning.

Portblad

Processlaminerade sandwichpaneler.
Tjocklek 50 mm. Max. storlek på enskilt portblad
1250 x 4800 mm. Ram för infästning av gummilister
m.m. av naturanodiserade aluminiumprofiler.
Ingjutna stålförstärkningar som fästpunkter för
gångjärn, styrningar m.m.

Isolering

50 mm freonfri polyuretancellplast.

Portomfattningar

Av stål, överligare min 6mm tjocklek, sidoben
min 4mm tjocklek.

Styrskenor och konsoler

Av stål, varmgalvaniserade och justerbara.
Skruvas i portomfattningen.

Tätningar

Av åldersbeständigt EPDM-gummi.
Utformningen klarar kraven i EN12453
utan extra skydd.

Ytbeklädnad

In- och utsida av varmgalvaniserad stålplåt.
Lackerade med 25 μm polyesterlack.

Storlek

Max höjd: 4,8m
Max bredd: 5,08m
Max öppning: 23,15 – 23,75 kvm (beroende av
utformning).

Garanti

7 år på porten och mekaniska komponenter.
2 år på elektronik.
Se separat dokument med våra garantivillkor.

Underhåll, service

Marknadens lägsta servicebehov.
1 gång/18:e månad eller max 30 000 öppningar.

Inbrottsklassad

Som tillval finns även inbrottsskyddsklassificerat
utförande. Testat och godkänt enligt SSF1074
klass 2.

Motor och växel

Prido PriDrive

Driftsström

1,10 A

 Matningsspänning

3x400V+N+PE

Frekvens

50 Hz

Varvtal utgående axel

ca 2,0 RPM

Öppnings- och stängningshastighet

ca 11 sek 4-delad, ca 10 sek 3-delad

Styrning

Prido PriDrive

Kategori enligt EN13849-1

Pl”c” kategori 3

Extern säkring per fas

10-16 A

Interna säkringar – Motor

3×2,5A trög 5×20 mm, brytförmåga 1500A

Interna säkringar – Styrning

1x1A trög 5×20 mm

Energiförbrukning – Styrning

5 W

Temperaturområde

Från -10 till +40 grader C

Skyddsklass

IP65

Intermittens

Kontinuerligt max 1 komplett cykel / min

Kulörer, färger för Ecolid industriportar och vikportar

En industriports färg har givetvis stor betydelse för totalintrycket av byggnaden.
Alla Ecolid industriportar bekläds med stålplåt.

SILVER 045
RAL: 9006

SKOGSGRÖN 874
RAL: 6003

GRÅVIT 022
RAL: 7044

BLÅ 558
RAL: 5009

BLYERTSGRÅ 036
RAL: 7024

VIT 010
RAL: 9010

RÖD 758
RAL: 3009

ANTRACITGRÅ 035
RAL: 7016

GRAFIT 044
RAL: 9007

CHOKLADBRUN 434
RAL: 8017

SVART 015
RAL: 9005

Observera att färgen på en dataskärm kan variera mot verklig nyans. För exakt kulör, kontakta oss för plåtprov.

Färguppbyggnad

 1. Stålplåt
 2. Zinkskikt
 3. Passiveringsskikt
 4. Grundfärg (primer)
 5. Polyesterlack 25 µm
 6. Baksidefärg 10 µm

Fönster Vikportar, industriportar

Ecolid vikport kan förses med tvåglas isolerfönster. Ni kan välja mellan sex olika fönstertyper i vårt standardsortiment men även specialmått kan fås på beställning. Placering och antal är fritt under förutsättning att man håller sig inom nedan angivna mått.
Standard brösthöjd = 1070 mm.

Fönster typ B1

Ecolid_fonster_B1

Fönster typ B2

Ecolid_fonster_B2

Fönster typ B3

Ecolid_fonster_B3

Exempel på två glasrader av typ B1

Ecolid_fonster_Exempel_1

Fönster typ S1

Ecolid_fonster_S1

Fönster typ S2

Ecolid_fonster_S2

Fönster typ S3

Ecolid_fonster_S3

Exempel på två glasrader av typ B1 och infälld gångdörr

Ecolid_fönster_Exempel_2_redigerad1303

Miljövarudeklaration – Ecolid vikport

Beskrivning av företag och produkt

Företaget:
Prido är, med mer än 40 års gedigen erfarenhet, en av de ledande aktörerna i sin bransch.
Företaget arbetar med design, utveckling, tillverkning och marknadsföring av industriportslösningar till industrier och andra portanvändare i Norden och norra Europa.
Målet är att erbjuda det mest attraktiva och marknadsanpassade utbudet i branschen.

Huvudkontor

Industrigatan 3
534 92 Tråvad
Tel: 0512-295 90
Fax: 0512-200 30
E-post: info@prido.se
www.prido.se

Ansvarig:

VD Josephine Stjärnerfält, 0512-295 88
josephine@prido.se

Kontaktperson:

Miljösamordnare Otto Claéson, 0512-295 85
otto.claeson@prido.se

Miljöarbete:

Företagets miljöpolicy finns att läsa på hemsidan. Regelbunden uppföljning görs.

Produkten:

Ecolidporten är en vikport av processlaminerad sandwichkonstruktion. Ramverket består av aluminiumprofiler med förstärkningar av stål. Ramen fylls med isocyanat och polyol som bildar en polyuretanisolering. In- och utsida är av varmgalvaniserad stålplåt. Tillverkningen sker vid huvudkontoret i Tråvad utanför Vara. Portens livslängd beräknas vara minst 25 år. Angiven livslängd gäller förutsatt att produkten används under de förhållanden den är avsedd för. Grövre skador i färgskiktet som även skadar underliggande galvaniseringsskikt bör repareras. I övrigt krävs endast underhåll enligt underhållsinstruktioner i industriportens användarmanual.

Innehållsdeklaration:

I tabellen nedan finns uppgifter om innehållet i Ecolid. Portarna måttanpassas efter kunds önskemål, varför storleken varierar.
Tabellen visar innehållet i det vanligaste utförandet – 4000 mm x 4000 mm, med en fönsterrad samt gångdörr:

Material Mängd
Stål 233,2 kg
Aluminium 65 kg
Gummi 19,9 kg
Plast 0,1 kg
Polyuretan 43 kg
Fönster 7,2 kg
Övrigt 0,2 kg
Totalt 368,6 kg

För närmare information om ingående komponenter kontakta tillverkaren.

Miljöprestandadeklaration:

Informationen om produktens miljöprestanda är uppdelad i en tillverkningdel och en användningsdel.

Tillverkning:

Resursanvändning:
– Elförbrukning ca 104 kWh/port.

Föroreningsutsläpp:
– Inga mätbara utsläpp förekommer.

Övrig information:
– Farligt avfall: Visst spill förekommer vid rengöring av polyol- och isocyanatmaskin. Detta omhändertas av Stena Recyling destruktion. Ett genomsnitt på ca 150 kg per år har uppstått, att jämföra med de 192 ton råvara som ingår i produktionen.
– Övrigt avfall: Restprodukter i form av utskärningar förekommer i produktionen. De klassas ej som farligt avfall utan kan deponeras utan restriktioner samt används till markisolering.

– Kemikalier som används i produktionen: Polyol, Isocyanat, smältlim.

Emballage:
– Paketering sker på ställ. Ställ består av sidogavlar i stål med träfot, träribbor som distanser samt plastskiva i underkant av portemballaget. Bandas med plastband samt träribbor upptill på portstället. Lösa tillbehör packas i inplastad papplåda.

Egenemissioner:
– Inga kända.

Återvinning:
Metallen kan materialåtervinnas. Trä- och gummirester kan energiåtervinnas. Spill av cellplast deponeras utan restriktioner (ej komposterbar). Limrester kan förbrännas/deponeras.

Garantivillkor – Ecolid vikport och industriport

Garantiperiode
Denne garanti er gyldig i 7 år fra den dato, porten blev leveret af Prido AB.

Garantiens omfang
Garantien omfatter alle Ecolid-portens dele med undtagelse af angivne sliddele.
Garantien omfatter materialesvækkelse, konstruktionsfejl, produktionsfejl, unormale farveændringer, gennemtæring i overfladen
eller andre korrosionsskader, som kan påvirke portens funktion.
Elektronikken er omfattet af 2 års fuld funktionsgaranti. Herefter erstattes en defekt elektronikenhed med en tilsvarende ny enhed.
Garantien omfatter ikke skader, der opstår på portens sliddele. Sliddelene skal udskiftes i overensstemmelse med gældende
vedligeholdelsesanvisninger og med de intervaller, der er angivet i den brugervejledning, der følger med porten (“Vejledningen”).
Specifikke sliddele til den aktuelle port fremgår af Vejledningen.
Garantien omfatter ikke skader forårsaget af elektrisk overspænding, f.eks. torden.
Garantien dækker heller ikke skader eller følgeskader, som er forårsaget af installatøren, brugeren eller tredjepart.

Garantien gælder under følgende forudsætninger:
1. Porten inte sitter monterad i särskilt korrosiv eller aggressiv miljö, t.ex. i luft med hög salthalt, i konstant kontakt med vatten
1. Porten må ikke være monteret i særligt korrosive eller aggressive miljøer, f.eks. i luft med højt saltindhold, på steder, hvor
den er i konstant kontakt med vand, eller på steder, hvor korrosive kemikalier, korrosiv røg, kondens, aske, cementstøv eller
husdyrgødning kan påvirke portens dele.
2. Porten skal være leveret i en af de standardfarver, der er gældende på bestillings- og produktionstidspunktet. For porte,
der er lakeret i specialfarver, gælder 2 års garanti på selve lakken, hvad angår vedhæftning og farvebestandighed.
3. Porten skal have været anvendt til det beregnede formål, nemlig at fungere som klimaskærm i et passagesystem for gods
og personale.
4. Porten må ikke have været udsat for nogen anden form for påvirkning end den belastning, der kræves for at betjene en
korrekt installeret og vedligeholdt port, og den belastning, der forekommer ved vindpåvirkning.
5. De service-, rengørings- og vedligeholdelsestiltag, der er beskrevet i Vejledningen, skal være udført og dokumenteret i Vejledningens
vedligeholdelsesprotokol.
6. De reservedele, der monteres, skal være originale Prido-dele. Garantien på selve reservedelene løber frem til slutdatoen
for portens oprindelige garantiperiode.
7. Porten skal være monteret nord for den 37. breddegrad.
8. Ansamlinger af snavs eller andre aflejringer skal regelmæssigt være blevet vasket af portblad og beslag i henhold til gældende
regler i Vejledningens vedligeholdelsesanvisninger.
9. En manuel port må ikke være monteret på et sted, hvor temperaturen kontinuerligt overskrider +70 ºC.
10. En maskindreven port skal være monteret i et lokale, hvor indendørstemperaturen holdes mellem +40 og -10 ºC.
11. Fuld betaling for porten og eventuel montering skal være indbetalt til Prido AB.
12. Porten har været åbnet maks. 1.000.000 gange.

Garantiforpligtelse og reklamation
I tilfælde af fejl skal der indsendes en skriftlig reklamation til Prido AB inden for rimelig tid efter, at fejlen er opdaget eller burde
have været opdaget, dog senest før garantiperiodens udløb. I tilfælde af reklamation har Prido AB ret til at lade en uvildig
person undersøge fejlen. Når Prido AB har modtaget en reklamation som beskrevet ovenfor, skal Prido AB inden for rimelig
tid og på egen bekostning afhjælpe fejl, der er omfattet af denne garanti. Denne garanti begrænser på ingen måde købers
rettigheder og de sanktioner, der følger af ufravigelig lovgivning, såsom ret til afhjælpning, omlevering, prisnedslag, ret til at
tilbageholde betalingen eller godtgørelse for at afhjælpe fejlen eller hæve købet.

Hent ”Garantiblad”

Login

Ring oss

WEBSHOP

Webshop

I webshopen finns hela vårt sortiment av lagerportar och lagerdörrar,
alla klara för omgående leverans.
Behöver du tillgång till vårt breda sortiment,
så är du välkommen att kontakta någon av våra säljare.

Klicka på kundvagnen för att komma vidare till webshopen.